Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 22-i üléséről

2022 október 20. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg rendes ülését.

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

 

2.) Javaslat a 2023. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozáshoz

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy az önkormányzat 2010-ban csatlakozott az ösztöndíjrendszerhez és azóta támogatja a szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányait. A népjóléti bizottság 2022-re 2,7 millió forintos keretösszeget javasolt. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot.

(A pályázat részletei a www.csomor.hu oldalon olvashatóak.)

 

3.) Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díjainak változása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke felidézte, hogy a legutóbbi rendeletmódosítás alkalmával előrelátóan különvették az étkezés és a szállítás térítési díjait, így a növekvő szállítási költségeket egyszerűbb módosítani az árváltozások függvényében. A szállítási költséget 100 Ft-ról 200 Ft napidíjra javasolják módosítani.

Hegyesiné Nagy Ibolya, a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője elmondta, hogy ez az emelés méltányos és elfogadható az igénybe vevők számára is.

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a módosítást.

 

4.) Csömöri Egészségház szabad helyiségeinek bérbevételére érkezett vállalkozói ajánlat megvitatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy Perlaki Anikó pályázó gerincrehabilitációs központot kíván létrehozni az egészségházban.

A képviselő-testület a pályázó meghallgatását követően egyhangúlag támogatta, hogy az egészségházban található 34 m2 alapterületű helyiséget Perlaki Anikó egyéni vállalkozó részére 2022. november 1. napjától 6 hónap határozott időre bruttó 100.000.- Ft/hó bérleti díjért bérbe adja. Emellett a pályázó felajánlotta, hogy 150.000 Ft/hó értékben szociális alapon nyújtja a szolgáltatást rászorulóknak. 

 

5.) Javaslat a helyi hagyományőrző néptánccsoportok terembérleti díjainak megállapításáról bizottsági elnök

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a Csicsörke Néptáncegyüttes a jövőben nem a művelődési ház saját csoportjaként, hanem egyesületi formában folytatja működését, ezért a korábbi ingyenes teremhasználat nem vonatkozna rájuk. A bizottság javasolja, hogy – más hagyományőrző csoportokkal azonos módon – a néptáncegyüttes részére továbbra is térítésmentesen biztosítsák az infrastruktúrát.

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzatot  terhelik a jelentősen megnövekedett rezsidíjak.

Szeltner László, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója elmondta, hogy amennyiben a csoportok térítési díjat fizetnének, a tagdíjak olyan mértékben növekednének, amit valószínűleg sok tag nem tudna vállalni.

A képviselő-testület megvitatás után 6 igen, 1 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a tánccsoportok ez év decemberében térítésmentesen használhatják a művelődési ház termeit, és felkérték a Népjóléti és Kulturális Bizottságot, hogy új javaslatot terjesszen elő egyeztetéseket követően.

 

6.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2021/2022 tanévre vonatkozó beszámolója 

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens elmondta, hogy a beszámoló a megszokott precizitással készült. A tanév viszonylag könnyű volt, de számos problémát kellett megoldani, különösen a távozó pedagógusok pótlását.

Ráduly Ildikó igazgató ismertette, hogy a térítési díjak nem növekedtek, ennek ellenére a tanulólétszám csökken a gyerekek egyéb elfoglaltságai miatt. A zenekarok és kamaracsoportok az elmúlt évben megerősödtek, a tanárváltások sem okoztak fennakadásokat. A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót.

 

7.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda Munkaterve a 2022/2023-as nevelési évre vonatkozóan 

Böde Júlianna igazgató a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda elmondta, hogy a gyermeklétszám folyamatosan változik, az iskolába távozó gyermekek létszámához képest kevesebben iratkoztak be. Jelenleg négy óvodapedagógusi állás betöltetlen, a délutáni órákban pedagógiai asszisztensek dolgoznak a csoportokban. Az intézményvezető ismertette a nevelési év tervezett programját.

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens örvendetesnek tartja, hogy az óvoda programja minden évben tartalmaz újdonságokat, a megszokottól eltérő elemeket. A képviselők megvitatás után egyhangúlag elfogadták a programot.

 

8.) 4. sz. területi védőnői munkakörre pályázók meghallgatása 

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy egy pályázat felelt meg mindent feltételnek. A bizottság meghallgatta és alkalmasnak találta a pályázót. A képviselő-testület meghallgatta a pályázót, majd a jogszabályi előírásoknak megfelelően, zárt ülésen döntött.

 

9.) Csömöri Községgondnokság vezetői álláshelyére pályázók meghallgatása 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a Községgondnokság korábbi vezetője egészségügyi okok miatt a nyár folyamán beadta felmondását. Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke elmondta, hogy két pályázat érkezett, bár egyik pályázónak sincs releváns vezetői tapasztalata, építőipari gyakorlati háttere. A képviselő-testületi meghallgatáson egy pályázó jelent meg, meghallgatását követően a testület a jogszabályi előírásoknak megfelelően, zárt ülésen hozott döntést.

 

10.) Beszámoló önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2022. I. félévi működéséről 

Solti László, a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője beszámolt az elmúlt időszak személyi változásairól. Mint elmondta, Válé Flóriánnal, a másik ügyvezetővel felosztották  a feladatköröket. Elkészült a műfüves pálya, az atlétikai pálya, felújították a lelátót, beszerezték a legszükségesebb karbantartó eszközöket. Az intézmény gazdálkodását a spórolás jellemzi és a tagdíjakat, valamint a terembérleti díjakat is szükségessé vált emelni.

Válé Flórián, a másik ügyvezető elmondta, hogy a tankerülettel is új megállapodást kötöttek a rezsinövekedés miatt megemelkedett árakkal, ami a későbbiekben az aktuális árak függvényében módosítható. Ezt követően az ügyvezetők beszámoltak a szakosztályok működéséről, valamint a Sport Kft. jövőbeni terveiről.

Epres Csilla, a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője bemutatta az elmúlt időszak elkészült beruházásait, valamint az intézmény jövőbeni terveit.

 

11.) A közüzemi (rezsi-) díjak központi emelésével összefüggő települési intézkedések – önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú ingatlanok működési rendjére vonatkozó változások az őszi és téli időszakban

Fábri István polgármester elmondta, hogy egyelőre az átmeneti időszakra kívánnak tervezni, nem végleges döntéseket hozni. A döntéseket a vezetőkkel egyeztették.

A polgármester elmondta, hogy miközben a település bevételei jelentősen csökkentek, a kiadások nagy mértékben növekedtek, ezért minden önkormányzati intézmény esetében a lehető legnagyobb költségmegtakarításra van szükség. Számos településen az intézmények teljes bezárása mellett döntöttek: ezt Csömör szeretné elkerülni. A részleges bezárások mellett minden téren racionalizálást terveznek. Az önkormányzat elkezdte felmérni intézményeinek energetikai állapotát és megkezdte azok energetikai beruházásainak tervezését.

Egyelőre nincsenek konkrét számítások arról, hogy a tervezett intézkedésekkel milyen megtakarítás érhető el, ezért a jövőben felül kell vizsgálni.

A képviselők megvitatás után egyhangúlag fogadták el a javaslatot.

(Az intézmények téli nyitva tartásának részletei a www.csomor.hu oldalon találhatóak.)

 

12.) Az önkormányzati intézményi bérleti díjak felülvizsgálata a közüzemi (rezsi-) díjak növekedésével összefüggésben 

Fábri István polgármester felidézte, hogy a nyár folyamán hosszú árstop után az önkormányzat megemelte a bérleti díjakat, ám ez még a rezsidíjak emelése előtt történt, ezért az önkormányzat lehetővé tenné, hogy az intézmények a bérlők számára felszámolja a rezsiköltséget.

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette az intézményi rezsidíjak emelkedésének mértékét. Jellemzően a villamosenergia a korábbi háromszorosára nőtt az év második felében. A gázárak a már megkötött szerződéseknek köszönhetően a jövő év februárjáig kedvezően alakulnak.

Válé Flórián, a Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az intézmény a szerződéseit jellemzően idényekre köti és mindenkivel sikerült úgy megegyezni, hogy a bérleti díj a szerződés megkötésekor érvényes energiaárakat tükrözi, és minden későbbi árváltozás beépíthető a szerződésekbe.

Szeltner László, a művelődési ház igazgatója elmondta, hogy már a nyári emelést követően tapasztalható volt visszaesés a bérlők számában.

Az intézményvezetők hangsúlyozták, hogy a teljes rezsinövekedést lehetetlen áthárítani, mert az olyan mértékű visszaesést jelentene a bérleti díjak terén, ami ellehetetleníti az intézmények működését.

 

13.) Közösségi célú erdő és mezőgazdasági területvásárlások 

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a Vízműsor feletti erdőterületet kedvező áron felajánlottak egy erdőterületet megvásárlásra. Fábri István polgármester hangsúlyozta, hogy stratégiai fontosságú a vásárlás, mivel ezen a területen nincs erdőterülete az önkormányzatnak és ezzel biztosítható, hogy a bányaterület felé egyfajta véderdőként szolgálhasson. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a javaslatot és döntött a 091/19 hrsz.-ú, 841/2239 -ed arányú tulajdonrészének megvásárlásáról  9.985.823.-Ft összegért.

Fábri István polgármester ismertette, hogy két kötelezően meghirdetett erdőterület esetében az önkormányzat elővásárlási joggal kíván élni a Kálvária területén 600.000 Ft-ért, , valamint a Majorszegi-erdőben 1.200.000 Ft-ért. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy a Boglárka utca útépítéséhez kapcsolódóan – az ott élők életminőségének javítása érdekében – az önkormányzat meg kívánja vásárolni a 0207/4 hrsz.-ú, szántó besorolású ingatlant 3.680.000 Ft összegért. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatok.

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke ismertette, hogy az önkormányzat megvásárolta a 0151/34 hrsz.-ú, a Horgásztó mellett található, nádas besorolású ingatlan 1/4 részét. A fennmaradó tulajdonrészeket tulajdonosok el kívánják adni az önkormányzatnak. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

 

14.) Rendkívüli költségkeret biztosítása az önkormányzati tulajdonú ingatlanok épületenergetikai fejlesztését szolgáló beruházásokra

Fábri István polgármester felidézte, hogy az előző testületi ülésen döntés született arról, hogy elvégzik az önkormányzati intézmények energetikai felülvizsgálatát annak érdekében, hogy elő tudják készíteni a megtakarítások elérését célzó beruházásokat, pályázatokat.

A beérkezett árajánlatok alapján a képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy hét önkormányzati épület (sportközpont, Laky óvoda, művelődési ház, Polgármesteri Hivatal, vendégház, könyvtár, SZAK) energetikai felülvizsgálatával Sárinvest Kft-t bízza meg, bruttó 2.444.750.- Ft-os áron.

Emellett a testület az önkormányzati épületek költséghatékonyságot növelő kisebb energetikai beruházásaira 10.000.000.- Ft-ot különít el a költségvetésben, néhány intézmény esetében ugyanis korszerűsítések révén már rövid távon is megtakarítás érhető el.

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a költségvetés módosult a realizált többletbevételek, valamint a képviselő-testületen hozott döntések miatt. Emellett az Államkincstár kisebb korrekciókat kért, amelyek szintén beépítettek a költségvetésbe. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

 

16.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása – közterületi áramhasználatáért fizetendő díj

Fábri István polgármester elmondta, hogy a közterületen árusítók folyamatosan használják az önkormányzat által finanszírozott áramot, ezért ennek díját szeretnék a szerződésekben is érvényesíteni.  Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető ismertette, hogy a 10 A használatára 3 000 Ft, míg 16 A használatára 6 000 Ft napidíjat számítanak fel. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

17.) Bölcsőde projektmenedzser kiválasztás 

Eigler Tamás, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság elnöke ismertette, hogy a „VEKOP-6.1.1-21-2021-00011 azonosítószámú projekt” tárgyban elnyert beruházás projektmenedzseri feladatait feltétlenül el kell végezni. A legkedvezőbb ajánlatot Rosenberger Máté adta, aki rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és vállalja a feltételek teljesítését. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a projektmendzsmeri feladatokkal megbízza a vállalkozót bruttó 10.000.000.- Ft összegért.

18.) Kitüntetés felterjesztése

Szántóné Hermányos Mária képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület a szociális területen végzett kiemelkedő feladatok ellátásának elismeréséül a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős miniszterénél indítványozza a Szociális Alapszolgáltatási Központ részére „Szociális munkáért díj” állami kitüntetés adományozását. A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot.

 

19.) Névhasználati kérelem megvitatása 

Pásztor Sándor, az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke ismertette, hogy 

a KÖBA-FEND Kft. névhasználati kérelmet nyújtott be. A képviselő-testület úgy döntött a kérelmet elutasítja a Csömör név használatára vonatkozóan „Csömöri klima.hu” néven, mivel a szolgáltatás nem egyedi, településspecifikus, így nem sajátítható ki.

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései 

Pásztor Sándor képviselő elmondta, hogy a polgárőrség jelentős ipari szennyeződésre hívta fel a figyelmét a pataknál. A hivatal megkezdte az ügy kivizsgálását.

 

Zárt ülés

 

1.) Községgondnokság vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csömöri Községgondnokság intézményvezetői állására meghirdetett vezetői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki a végzettség és a szakmai tapasztalat pontosításával.

 

2.) 4. sz. területi védőnői munkakörre kiírt pályázatok elbírálása 

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy Román Nórát területi védőnői munkakörbe 2022. október 3. napjától, áthelyezéssel kinevezi. Illetménye: az áthelyezésnek megfelelő bér.

 

3.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása bizottsági elnök

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 7369-2/2022. sz. 2022. június 21-én kelt határozatát hatályában megtartja.

 

Megszakítás