Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Beszámoló Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 2024. június 20-ai üléséről

2024 június 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A képviselő-testület 9 fő részvételével tartotta meg ülését.

1. Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről

Fábri István polgármester röviden tájékoztatta a képviselő-testületet az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről. (A beszámoló teljes szövege a www. csomor.hu honlapunk Polgármesteri beszámolók menüpontjában olvasható.)

2. 2024. évi igazgatási szünetről szóló rendelet módosítása

Dr. Katona Péter jegyző tájékoztatást nyújtott arról, hogy a testület januárban döntött az igazgatási szünetekről. Mivel azonban a nyári igazgatási  szünet utolsó szombati napja, augusztus 3-a munkanap, így a szünet egy nappal való meghosszabbítását javasolta. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

3. Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérelmek megvitatása

Tihanyi Ferenc, a Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság elnöke, valamint Károlyfi Levente főépítész három, a HÉSZ-t érintő lakossági módosítási igényt mutatott be. Az egyik a Széchenyi utcán található ingatlanra vonatkozik, melyre a tulajdonos kérte a változtatási tilalom feloldását. A Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság június 11-ei ülésén nem támogatta a kérelmet, mivel a tulajdonos üzlethelyiséget, parkolókat szeretne építeni, melynek során sérülne a max. 25%-os beépíthetőség, valamint a minimum 50%-os zöldfelület is jelentős mértékben csökkenne. Rajnai Henrik képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a tervek és a valóság nincs összhangban, jóval nagyobb  a beépítés, mint amit a tervek mutatnak. Ezért a  bizottság nem javasolta az engedély megadását. A képviselő-testület figyelembe véve a bizottság javaslatát, és a beépíthetőség mértékének lényeges túllépését,  egyhangúlag elutasította a változtatási tilalom feloldására vonatkozó kérelmet.

A másik kérelem egy Szabadság úti ingatlanra vonatkozik, melynél a tulajdonos engedély nélküli, jelentős módosításokat hajtott végre, melyek egyike sem felel meg a szabályozásnak, a beépíthetőség a megengedett fölötti. Ezekre utólag, illetve a további építkezésekhez szeretne engedélyt.  Az építésfelügyelet eljárást indított a tulajdonos ellen, miután illegálisan, engedély nélkül építkezett. Az ügyet már többször tárgyalta a tervtanács, kérték az eredeti állapot visszaállítását, de a szabálytalanságok miatt egyik alkalommal sem javasolták az engedély kiadását. A legutóbbi ülés óta pedig további szabálytalanságokat találtak, komplett lakóházat építettek egy fészer helyére, a közterületen és a telken belül is drasztikusan csökkent a zöldfelület, ráadásul ezeket mind illegálisan alakították ki. Sipos Tamás aggályosnak találta a lakó illegális építkezését, Onhausz Erzsébet elmondta, hogy semmilyen törekvést nem látott arra, hogy együttműködjenek a lakók a minimum zöldfelület visszaállítására. A képviselő-testület egyhangúlag elutasította a lakó kérelmét a változtatási tilalom feloldására.

A harmadik kérelem egy Szegfű utcai ingatlanra vonatkozott, miután szintén szabálytalanul bővítette ingatlana méretét, majd plusz telket vásárolt ahhoz, hogy ezt utólag szabályossá tegye, azonban ehhez a telek átsorolására is szükséges lenne.  A főépítész nem támogatta a telek átsorolását, hiszen ezzel az üdülőövezet beépítése nőne meg, mely a zöldterületek  csökkenése mellett  a falukép szempontjából is előnytelen  lenne. A képviselők egyhangúlag elutasították a változtatási tilalom feloldására való kérelmet.

Harnos Kristóf köszöntése

Napirenden kívül a képviselő-testület Harnos Kristóf kerekesszékes világ- és Európa bajnok testépítőt köszöntötte abból az alkalomból, hogy Torontóban megszerezte az IFBB profi státuszát.

4. A Csömöri Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázó meghallgatása

Szántóné Hermányos Mária, a Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke ismertette, hogy a könyvtárvezetői megbízatás idén június közepén lejárt, ezért még tavasszal kiírták az álláspályázatot, melyre egy pályázat érkezett be. A szakbizottság és a könyvtári szakértő előzetesen áttekintette a benyújtott pályázatot, illetve június 18-án a pályázó meghallgatása is megtörtént. A bizottság a pályázót – a könyvtár jelenlegi vezetőjét – továbbra is alkalmasnak találta, ezért Veresné Boda Mária megbízását javasolta a testületnek, melyet zárt ülés keretében bíráltak el.

5. A Csömör KSK sportcsapatai 2023-2024. évi kiemelkedő bajnoki és kupamérkőzések teljesítményének elismerése

Fábri István polgármester tájékoztatást nyújtott arról, hogy a Csömör KSK NB/II-es férfi kézilabdacsapata és a Pest megyei II. osztályú labdarúgócsapata a 2023-24-es szezonban nagyon sikeresen szerepelt, míg a focisták bronzérmet szereztek, addig a féri kézilabdások megnyerték a bajnokságot. Mindezek elismeréseként egyhavi eredményességi juttatást javasolt a csapatok számára, így a két szakosztály eredményes csapatainak díjazására összesen bruttó   3 180 000 forintos támogatást nyújtana  –  közel negyven játékosnak és edzőiknek  – az önkormányzat. A képviselők egyhangúlag megszavazták a javaslatot.

6. Csontvelő- Transzplantáció Alapítvány támogatási kérelmének elbírálása

Szántóné Hermányos Mária, Népjóléti és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, hogy az alapítvány a transzplantáción átesett gyerekeket és családjukat az otthoni steril szoba kialakításában, valamint gyógyszerekkel és különleges étrenddel támogatja. A bizottság 50 ezer forint támogatást javasolt, melyet a testület egyhangúlag jóváhagyott. Kovács Lajos aljegyző elmondta, hogy időközben utána néztek az alapítványnak, melynek 4 milliós bevételéből 3,5 millió forint személyi kifizetés, így a működése meglehetősen kérdéses.  Fábri István polgármester elmondta, hogy nagyon sok megkeresés érkezik az önkormányzathoz, így elsősorban a helyi, környékbeli alapítványokat támogatják, valamint azokat, melyek működése megkérdőjelezhetetlen.  Ennek tükrében a képviselő-testület 8 igen és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Csontvelő Transzplantációs Alapítvány kérelmét nem támogatja.

7. Osztatlan közös tulajdonú erdőterületek gazdálkodásáról megállapodás előkészítése

Onhausz Erzsébet környezetvédelmi tanácsnok ismertette, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/2023.(VI.29.)Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy megvásárolja a Csömör 023/21 HRSZ-ú (1145 rész, 23.365 m2) erdőrészletet közösségi célú felhasználásra. Tavalyi évben sikerült is több tulajdonostól megvásárolni összesen 418 résznyi (8530 m2) területet.

Az önkormányzat több próbálkozást tett a terület többi részének megvásárlására, az erdőterület megőrzése érdekében, aminek többségi tulajdona egyetlen személy, Vöneki Zoltán  birtokában  van. A tulajdonos végül úgy döntött, hogy saját tulajdonában megtartja a területet és erdőkezelési szerződés keretében azt erdőgazdálkodásra átadja a Pannon Örökerdő Kft. – nek. Ezt a földforgalmi törvény újabb módosítása lehetővé teszi az 50,1%-nál nagyobb tulajdonaránnyal rendelkező tulajdonos esetében.

Lomniczi Gergely, a Pannon Örökerdő Kft. egyik vezetője levélben fordult az önkormányzat felé, hogy az önkormányzat tulajdonában álló fentiek szerinti erdőrészre, – a többségi tulajdonossal hasonló – erdőkezelési szerződét kössenek. A cégvezető szóban ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy mivel ők is kíméletesebb gazdálkodási módban gondolkodnak, arra törekednek, hogy mindenkinek megfelelő megoldás születhessen és kérte, hogy az önkormányzat szintén járuljon hozzá a tevékenységükhöz az erdőkezelési szerződés aláírásával.

Az önkormányzat az érintett erdőrészlet leírólapját nem ismeri, de az erdő korából ítélve valószínűsíthető – esetlegesen a többségi tulajdonos döntése nyomán –  hogy felvetődhet a tarvágásos gazdálkodási mód,  mely  az önkormányzat egységes területkezelési szemléletével teljesen ellentétes, a tárvágást mindenképpen nyomatékosan elutasítja.

Az önkormányzat  ezért – mind a többségi, mind a saját erdőrészre vonatkozóan – csak akkor járul hozzá  az erdőkezelési szerződés megkötéséhez, amennyiben a tarvágás nem szerepel abban. Mivel a kérdéses erdőterület Csömör Nagyközség számára stratégiai szempontból fontos helyen van, talajvédelmi rendeltetésű, eróziónak erősen kitett, ezért kiemelten lényeges szempont lenne a terület megóvása az olyan erőteljes beavatkozásoktól, mint a tarvágás. Egy esetleges tarvágás nem csak az érintett területre, hanem az egész tágabb környező erdős terület (egész Kálvária területe) ökoszisztémájára járna visszafordíthatatlanul negatív hatással. Ezt az önkormányzat minden rendelkezésére álló eszközzel el kívánja kerülni.

Az üggyel kapcsolatban a testület  egyhangúlag határozatot hozott az alábbiakról:

1.A  képviselő-testülete úgy döntött, hozzájárul a Csömör Nagyközség Önkormányzata és a Pannon Örökerdő Kft. közötti Erdőkezelési szerződés megkötéséhez, azzal a kitétellel, miszerint egyértelműen kinyilvánítja, hogy a Erdőkezelési szerződés 4. pontja alapján nem járul hozzá a 023/21 hrsz. erdőrészletben tarvágásos erdőgazdálkodási mód gyakorlásához.

2. A képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy levélben kérje fel a Pannon Örökerdő Kft-t., hogy a Kft. és Völneki Zoltán között megkötésre kerülő hasonló tartalmú Erdőkezelési szerződés 4. pontjára az erdőgazdálkodási tevékenységük gyakorlása során kiemelten legyenek figyelemmel, az érintett tágabb terület összefüggő ökoszisztémájának fenntartása és megőrzése érdekében. Az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy egy ezzel szembeni magatartás ellentétes lenne a terület közösségi célú használatával, a csömöri közösség egybehangzó érdekeivel, illetve erősen befolyásolná a terület vízvisszatartó képességét, ökoszisztémáját, s komoly visszafordíthatatlan környezettkárosodással járna az adott területen.

3.A  képviselő-testülete úgy döntött, hogy 220/2023 (X.19.) Kt. számú határozat alapján továbbra is fenntartja a 023/21 hrsz. terület megvásárlására vonatkozó szándékát.

8. Közösségi célú önkormányzati ingatlanok felújítása – Vörösmarty u. 2. sz. ingatlan befejező munkáira költségkeret meghatározása

Eigler Tamás beruházási tanácsnok ismertette, hogy az épület belső felújítása jelenleg is zajlik, azonban a már kész építészeti terveken módosított az önkormányzat, ezért a kivitelezési költségek  módosultak, valamint a kert kialakítására, melyet a Községgondnokság végez majd, illetve a szakhatósági díjakra összesen mintegy 8 millió forint szükséges. A képviselők  egyhangúlag elfogadták a javaslatot, melynek fedezetére a költségvetési tartalék áll rendelkezésre.

9. Munkagép beszerzése a Csömöri Községgondnokság részére

Eigler Tamás, aPénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnöke ismertette, hogy  az intézmény gépjárműparkja jelenleg 9 autóból áll, a flotta átlag életkora  16 év. A napi feladatok zavartalan ellátáshoz elsősorban egy duplafülkés, billenős platós, korszerű kishaszongépjárműre lenne szüksége, amely B kategóriás jogosítvánnyal vezethető. A testület  egyhangúlag bruttó 16,5 millió forint biztosításáról döntött a gépjármű megvásárlásához, melyre a Községgondnokságnak árajánlatokat kell bekérnie.

10. Tücsökdomb utcai útépítés kiválasztása

Rajnai Henrik településrészi képviselő, a Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság elnökhelyettese tájékoztatta a testületet, hogy március 13-án a testület kiválasztotta a kivitelezőt a 25%os önkormányzati, 75%-os lakossági önerős útépítéshez, lakossági befizetések elhúzódtak, így a kiválasztott ÁR-LA Kft. nem tudta időben megkezdeni a munkát. A kivitelező idő közben jelezte, hogy az építőanyagárak növekedése miatt már nem tudja tovább tartani az árat, így újra kellett pályáztatni a kivitelezőt. A műszaki osztály négy árajánlatot kért be, közülük a legkedvezőbb árat adó KM ROAD Kft-t választotta ki a testület egyhangúlag 15,4 millió forint értékben.

11. Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentése

Sipos Tamás a körzetében épülő házról érdeklődött, mivel a régi falurészben, kis telken, a környezetéhez képest magas ház épül. Ezen felül egy meglévő épületet alakítanak át, amely aggályos, mivel több lakóegységet alakítanak ki benne, a változtatási tilalom ellenére.  Fábri István polgármester a  műszaki osztályt  arra kérte, hogy minél előbb vizsgálják ki az ügyet és ha kell, vonják be az építéshatóságot, mint eljárási szervet. A képviselő a komposztáló (iparterület) szaghatásairól érdeklődött. Onhausz Erzsébet elmondta, hogy több bejelentést tett az önkormányzat a környezetvédelmi hatóságnál, az önkormányzat már  kezdeményezte a személyes bejárást és  egyeztetést a céggel.

Eigler Tamás a Majorszegi településrészen a napokban jelentkező alacsony víznyomás miatt kérte a segítséget. Ugyan a hálózatot ezen a részen a fővárosi vízművek biztosítja, de mégis a DMRV tud eljárni az ügyben. Ezen felül a településrész szélén nemrég keletkezett illegális szemétről adott tájékoztatást, melyet a Községgondnokság elszállított, illetve a közterület-felügyelő vizsgálatot indított az ügyben.

Rajnai Henrik a körzetéhez tartozó Panoráma út aszfaltozásának folytatása után, valamint a Bokor utca környékén egy illegálisnak tűnő autóbontó és építkezés felől érdeklődött, mellyel kapcsolatban kérte a helyszíni szemlét és a hivatal intézkedését.

Pásztor Sándor a körzetéhez tartozó egyik utca járdaproblémájára hívta fel a figyelmet, amit az építkezés miatt felszedtek, és ezzel balesetveszélyessé tették. Fábri István elmondta, hogy sajnos itt is illegális, a szabályoknak nem megfelelő építkezés zajlott, melyben az önkormányzat már eljárt.

Zárt ülés

1. A Csömöri Sinka István Községi Könyvtár intézményvezetői álláshelyére jelentkező pályázatok elbírálása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sinka István Községi Könyvtár igazgatójának Veresné Boda Máriát nevezi ki öt évre 2024. június 21-től 2029. június 20-ig terjedő időszakra. Az igazgató munkabérét 567 584 Ft (bruttó), valamin 40 000 Ft (bruttó) kulturális munkavállaló vezetői pótlékban állapítja meg.

Megszakítás