Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Bevezetés (horváth lajos. csömör története)

2010 július 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A kereszténység 2000. éve, a magyar honfoglalás 1100. éve, a magyar keresztény állam megalapításának 1000. éve felé közeledve különös történeti évfordulók reményteljes egybeesésének vonzásában élünk. Hihető, bizonyosnak látszik, hogy a XX. század rendkívüli háborúit, népünk és országunk pusztítását magunk mögött hagyva, egy jobb kor virrad ránk.

Reményeink alapját az képezi, hogy nincs idegen, hódító hadsereg hazánk földjén és a világ legerősebb nemzetközi katonai szerveződésének (NATO) a védőszárnyai alá húzódhattunk. Összedőlt, lebontottuk a kommunista egypárturalmat, a pártállamot, az állampartot és helyébe a többpártrendszerű, szabad választásokon alapuló, demokratikus parlamenti rendszert állítottuk a törvényhozó testületnek.

 

Az ország kormányai pedig az országgyűlésnek felelősek kizárólagosan.

Kétségtelen, hogy nehézségeink nagyok, melyek a kommunista diktatúra örökségeként nyomasztanak, ezek anyagi, szellemi-tudati jellegűek, de új, eddig nem észlelt nehézségek is támadtak, melyek abból adódnak, hogy polgári társadalomból már csináltak ún. szocialista társadalmat, de visszafelé, szocialistából polgárit még sosem a történelem során. Ráadásul a visszatérés útjára Közép-Európában legelőször mi, magyarok léptünk a tapasztalatok és példaképek hiányának közepette.

A vázolt változások, a megnevezett évfordulók kellő alkalmat kínálnak arra, hogy számvetést készítsünk egyénileg, családilag, községileg stb. A községi számadás egyik fajtája a község történetének monográfikus megírása és közzététele.

Ezeréves községeink, ezek közé tartozik Csömör is, bizonyítják ennek az országnak, nemzetnek – beleértve minden alkotó népet és felekezetet – az életrevalóságát. Most, a 2000. év felé haladva százával születnek, jelennek meg az ősi vagy kevésbé régi települések monográfiái. Csömör ezeréves története maga is számtalan tanulsággal szolgálhat elsősorban a csömöri embernek, de haszonnal forgathatja más is, aki elmélyedni kíván a múlt eseményeiben és tudással felvértezve szeretne a jövőnek nekiindulni.

Ez a történelmi mű, ez a könyv Bátovszki György, aki 1990-től Csömör polgármestere, a kezdeményezésére és szorgalmazásával jöhetett létre. Ami már önmagában is azt bizonyítja, hogy Csömör polgármestere nemcsak a mindennapi községi gondokat viseli vállán, hanem érzi az idők változását, jóelőre meglátja a kínálkozó lehetőségeket és a községet előrevivő feladatok megvalósításának a kellő időben nekifog.

Egy ilyen monográfia meg nem születhet sok ember támogatása nélkül. Az előkészítő értekezleteken, majd a nyers kézirat átolvasása után tartott megbeszélésen számos hasznos információt kaptak a csömöriektől, főleg olyanokat, amelyek az írott forrásban ritkán jelennek meg, illetve amelyek a község belső, némileg rejetett életére vonatkoznak.

A munkámat támogatók közül név szerint is hálás köszönetet mondok a következőknek: Bartos Zoltán baptista lelkész, Bóday Pálné, Bősze László, Dömötör Zoltán, Fábián Ferenc, Fogd József, dr. Fogd Mihály, Gergelyné Tótháti Ilona, Gubek Mária, Kasznár Józsefné, ifj. Koczó Pál református lelkész, dr. Konczer István, Lendvai Istvánné, dr. Márton Andrásné, dr. Rédei István, Solymár Péter evangélikus lelkész, Stollmayer Ákosné, Szaxa Annamária, Szöllősy Gabriella, Tóth Mihály, Veresné Boda Mária, Mucza Béla római katolikus plébános.

Külön, kiemelten hálás köszönetet mondok Harmath Józsefnénak, nyugalmazott tanárnak, aki fáradtságot nem kímélve, bármikor – ha kértem – a segítségemre volt. Olyan mélységesen ismeri Csömör község utóbbi fél évszázadát és olyan kitűnő emlékező tehetséggel rendelkezik, hogy segítsége nagyban hozzájárult munkám színvonalasabbá tételéhez.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetet mondok lektoromnak, dr. Borosy Andrásnak, a történettudományok doktorának, a Pest Megyei Levéltár főlevéltárosának, aki igen alapos és szigorú útmutatásaival, tanácsaival és észrevételeivel nagymértékben hozzájárult a művem színvonalához. Köszönetet mondok továbbá dr. Dóka Klárának, aki eredetileg csömöri lévén, Csömörről írt munkáit a rendelkezésemre bocsátotta és aki Bátovszki György polgármesternek engem ajánlott Csömör történetének megírására.

1999. október

Megszakítás