Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Csömör Nagyközség Önkormányzatának sajtóközleménye a helyi alapfokú oktatási intézmények teljes átvételének szándékáról

2016 február 03. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015 őszén egyhangú képviselő-testületi döntés alapján azzal kereste meg az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes köznevelési államtitkárságát, hogy akár a jelenlegi törvényi kereteken belül, akár azok megváltoztatásával biztosítsa, hogy a település helyi oktatási intézményei önkormányzati fenntartásba kerülhessenek.

Sajnos a több mint két hónapja elküldött hivatalos megkeresésre semmilyen válasz nem érkezett a minisztériumtól.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a központosított állami rendszer szükségszerűen korlátozott lehetőségei nem teszik lehetővé oktatási intézményeink megfelelő hatékonyságú, a gyermekek és szülők, illetve általában a társadalom elvárásait megfelelő mértékben figyelembe vevő működését. Nagyközségünk ráadásul a folyamatos helyi diáklétszám-növekedés miatt is komoly intézménybővítés és infrastrukturális fejlesztés előtt áll, ami különösen fontossá teszi a tervezhetőséget e téren. Ennek viszont éppen az lenne az egyik feltétele, hogy a fejlesztést végrehajtó és egyúttal költségviselő önkormányzat, képviselve a helyi közösség szándékait és igényeit, megfelelő ráhatással bírjon az intézmények jövőbeni fejlesztésére nézve.

Az iskolák 2013-as állami átvétele óta, a folyamatos infrastrukturális és eszközfejlesztések mellett, több területen is évente sokmillió forint értékű szakmai-pénzügyi támogatást nyújt Önkormányzatunk a helyi általános iskolának és zeneiskolának, annak érdekében, hogy az intézményekben folyó munka szakmai feltételei, illetve a pedagógusok megbecsülése legalább megközelítse a 2013 előtti szintet, amikor is kiváló együttműködés jellemezte az intézmények és a fenntartó önkormányzat kapcsolatát.

Meggyőződésünk, hogy ismét lehetőséget kell biztosítani az önkormányzatoknak a teljes „fenntartói” és „működtetői” feladatok ellátására. Ezzel elérhető lenne ismét, hogy a helyi társadalom közvetlen kontrollja mellett működő önkormányzatok nem csak a korábbiakhoz hasonlóan, „jó gazda módjára” legyenek az iskolák fenntartói, hanem, hogy minden tekintetben a lehető legjobb feltételeket biztosíthassanak a településen élő gyermekek későbbi boldogulásában meghatározó szerepet játszó alapfokú nevelő-oktató munkának.

Csömör, 2016. február 3.

Megszakítás