Üdvözöljük!

Pályázati kiírás a civil szervezetek támogatására

2015 február 02. –
Önkormányzati, települési hírek

Kiíró: Csömöri Kulturális Közalapítvány
Pályázhatnak Csömör területén működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek.
A pályázat célja: Csömör polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek működésének, programjainak támogatása.Pályázni kizárólag Csömörön megvalósuló programokra, vagy Csömörön tevékenykedő szervezetek működésére lehet.

 

A pályázaton nem vehetnek részt az önkormányzati fenntartású intézmények alapítványai, valamint az önkormányzat által létrehozott civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a bíróság a szervezetet 2013. december 31. előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó Csömör Nagyközség Önkormányzat forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással teljes körűen és szabályosan elszámolt.

A pályázati adatlap a Csömöri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető a csomor.hu oldalról.

A pályázatot 1 példányban mellékletekkel együtt kell benyújtani, a jelen pályázati kiírás részeként kiadott adatlapon. A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, címét, és „2015 Civil pályázat” megjelöléssel az Önkormányzaton kell leadni.

Egy pályázat alapján elnyerhető támogatási összeg 50.000-400.000.- Ft lehet. Az összeggel a nyertes pályázat után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi elszámolásokat hiteles számlamásolattal, és számlaösszesítővel kell beadni. A számlákon szerepelni kell, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére elszámolva!”

Egy civil szervezet csak egy pályázatot adhat be, de azon belül pályázhat több programra és működésre is. Hiánypótlásra a beadást követően, a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől számítva 5 nap áll rendelkezésre!

 

A pályázat benyújtásának határideje és helye:

Beadási határidő: 2015. március 2.  16 óra

A borítékon kérjük feltüntetni: “2015  Civil pályázat”.

Postacím:Csömöri Kulturális Közalapítvány

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. március 16.

A pályázatról további felvilágosítást ad: Harmath Diána 06 30/855-2019                                                                   

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listája 2015. március 16 -ig közzétételre kerül a www.csomor.hu honlapon.

                                                         

                                                                                                                                                 Csömöri Kulturális Közalapítvány  

 

Megszakítás