Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Egyetértésben együtt

2011 június 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Nagy Gyula nyugalmazott református lelkipásztor beszámolója a "XXI. CSÖMÖRI KÓRUSTALÁLKOZÓ ÉS EGYHÁZZENEI HANGVERSENY"-ről

Csodák megtapasztalói lehettek a Csömörön élők már két évtizede, és most mi is csodát éltünk át mindazokkal együtt újra, akik részt vehettünk 2011. május 8-án a római katolikus templomban tartott XXI. CSÖMÖRI KÓRUSTALÁLKOZÓ ÉS EGYHÁZZENEI HANGVERSENY műsorán. Már a kezdő kórusmű, a Glória szálljon a mennybe fel kánon lelkes éneklése és meghallgatása is felemelő élményt nyújtott, amikor együtt énekelt az öt kórus, teljes ökumenikus egységben és sokszínűségben, teljes hittel, örömmel közvetítve az üzenetet: Isten oda küld áldást, ahol a különböző hitű és gondolkodású emberek egyetértésben tudják megtapasztalni a menny és a föld Urát, akié minden hatalom és a dicsőség. A két csömöri kórus tagjai mellett (a VOX ANIMI VEGYESKAR és a RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ KÓRUSA), a meghívott három kórus tagjai (a ROTUNDA ÉNEKEGYÜTTES, a KOMLÓI MUNKÁSKÓRUS és a református PSALTERIUM HUNGARICUM KÓRUS) így szolgáltak közöttünk mindnyájunk örömére, megéreztetve a mennyei dicsőség előízét.

A legnagyobb élményt az adta, hogy igaz, szép és jó dolgoknak lehettünk részesei. Valósággal tapasztalhattuk Isten Szentlelkének egységet teremtő munkáját a kórusok tagjainak és vezetőinek szolgálatában, amikor áhitatot ébresztve, csendes hálaadásra indítottak a halkan megszólaló kórusművek, vagy félelem nélküli kitartó várakozásra buzdítottak az erőteljesen megszólító kórusok. Mindnyájunkban vágyakozást ébresztett ez a kórustalálkozó, akik mai világunkban a sok hazugság, széthúzás és szeretetlenség miatt szomorkodunk, hogy Isten üzenetét meghallva, akaratát megismerve tudjunk mindenkor örülni az Úrban, és minden dolgunkat egyetértésben és szeretetben végezhessük együtt.

Köszönetet mondunk a szervezőnek, Deák Miklósnak, és a kórustalálkozót befogadó Görbe József atyának, aki folytatója, házigazdája és közreműködője lett a húsz évvel ezelőtt kezdődött hagyománynak, valamint nagy köszönet illeti a csömöri kórusvezetőket, Takács László és Ráduly Ildikó karnagyokat, akik szívük meleg szeretetével buzdítják a Csömörön élőket közös éneklésre a már a településünkön működő négy kórusban, és a reménység szerint még ezután alakuló kórusokban, hogy minél többen megérezhessék a mennyei dicsőség előízét az együtt éneklésben.

Hálaadásra van okunk a kórustalálkozóért és a mi élő Urunk eszközeiként a kórusok által nyújtott élményért. Soli Deo Gloria!

Nagy Gyula ny. református lelkipásztor

Megszakítás