Üdvözöljük!

Elfogadták a 2012. évi költségvetést

2012 február 18. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselők február 16-án, idei második testületi ülésükön legfontosabb pontként megvitatták és módosításokkal elfogadták a 2012. évi költségvetést.

Fábri István polgármester ismertette a 2012. évi költségvetés tervezet legfontosabb alapelveit. Ezután Marosi Éva pénzügyi osztályvezető a részletes költségvetési számokról tájékoztatta a képviselő-testületet. Az előirányzott, az előző évhez képest 18 %-kal alacsonyabb, 1 380 122 000 forintos bevételi főösszeg fedezi a 1 237 468 000 forintos kiadási főösszeget a finanszírozási kiadásokkal együtt.

 

A polgármester a hosszú órákig tartó vita elején megjegyezte, hogy rosszabb az ország és ezzel együtt Csömör helyzete is, így az intézményi költségvetéseknél irreálisnak tartja a növekedést, emellett ugyanakkor nem támogatta, hogy csökkenjenek az átadott pénzeszközök a sport, a kulturális és a civil szervezetek számára, inkább a szinten tartásra helyezné a hangsúlyt. Fábri István beszámolt arról is, megkezdődtek a tárgyalások a település meglévő, hatalmas hitelállományának kedvezőbb feltételű átcsoportosításáról a pénzintézettel. A polgármester javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon meg néhány stratégiai fontosságú ingatlant az év folyamán, illetve annak lehetőségét is felvetette, hogy a testület fontolja meg az egyetemre, főiskolára bekerülő csömöri fiatalok támogatását, mivel sok rossz helyzetben élő családnak elviselhetetlenül magas tandíjakkal kell számolnia.

 

A képviselő-testületi ülésen szép számmal érkeztek be módosító javaslatok, melyekről szavaztak is a megjelentek. Tormay-Lesták Mária, az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke módosító javaslatot terjesztett elő, mely szerint a fejlesztési tartalék terhére az előterjesztetthez képest 2 millió forinttal növekedjen a méltányossági ápolási díj, melyet a képviselők 5 igen szavazattal, 4 nem ellenében elfogadtak. Szintén a képviselőasszony javasolta a könyvtár dologi kiadásainak mintegy 800 ezer forinttal történő növelését. 

 

A fenti módosító javaslatokkal együtt Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 nem ellenében a kialakított 2012. évi költségvetést elfogadta.

 

A testületi ülésen a DMRV Zrt. műszaki igazgatója, Balogh Zsolt és üzemfőmérnöke, Fekete Ferenc részletes prezentációt tartott arról, hogy milyen fejlesztések lennének szükségesek a szennyvíztisztító telepen.

KTules_2012febr16  

 

(A testületi ülésről hamarosan részletes tájékoztatást közlünk és a költségvetés részletes számai is nemsokára olvashatóak lesznek honlapunkon. )

Megszakítás