Üdvözöljük!

Elfogadták a 2015. évi költségvetést

2015 február 23. –
Önkormányzati, települési hírek

A képviselő-testület döntése értelmében megszűnik a Csömöri Községgondnokság, feladatait a Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. (CSÖTESZ) veszi át.
A testület megvitatta az átállással kapcsolatos jogi, gazdasági kereteket, majd sor került a nonprofit kft. ügyvezetői álláshelyére jelentkezők meghallgatására. A pozícióra négy jelölt adott be érvényes pályázatot, akik közül a bizottsági meghallgatás során hármat választottak ki.

A képviselők zárt ülés keretében a Csömöri Községgondnokság jelenlegi megbízott vezetőjét, Lukács Gábort választották a CSÖTESZ ügyvezetői pozíciójára.

Ugyancsak bizottsági meghallgatás során választottak három jelöltet a főépítészi pozícióra jelentkező nyolc pályázó közül. A testület az elmúlt hónapok során a feladatra ideiglenesen megbízott Király Noémit találta leginkább alkalmasnak. Feladata a Helyi Építési Szabályzat előkészítése, valamint az ahhoz kapcsolódó feladatok, a lakossági kapcsolattartás ellátásával összefüggő munkák elvégzése lesz.

Az ülésen megszavazták a település 2015. évi költségvetését, amelyet hosszas bizottsági előkészítés előzött meg. A költségvetés elkészítése során a fő szempont az volt, hogy az intézmények működését az előző évivel megegyező színvonalon tudják biztosítani, biztonságos pénzügyi keretek között. A közeljövő legfontosabb beruházása az új, teljesen önerőből készülő egészségház építése lesz, amelynek már zajlik az előkészítése. Hitelt továbbra sem tervez felvenni az önkormányzat.

Fontos döntés volt továbbá, hogy a vezetői megbízás lejárta miatt pályázatot írtak ki a Nefelejcs Művészeti Óvoda vezetői pozíciójára.

 

Megszakítás