Üdvözöljük!

Felhívás valamennyi földhasználó számára

2013 január 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatása.

A
termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás
részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. rendelet változása
következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási
földhivatalnál) regisztrált földhasználó

 

köteles bejelenteni:

 

a)
magánszemély
földhasználó esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát,

b)
gazdálkodó
szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

 

A
földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar
Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV.
törvény. A 2013. január 1-ével hatályba
lépett rendelkezés
értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet
használó, hanem

valamennyi
földhasználó köteles bejelenteni a használatát

a
területileg illetékes járási földhivatalnál.

 

A
törvény értelmében földhasználó az is,
aki termőföld tulajdonjogával rendelkezik és annak használatát nem engedte át
más személy részére
.

 

A
földhasználati bejelentési adatlap
beszerezhető
a földhivataloknál,
vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.

 

A
bejelentést elmulasztó földhasználót az
földhivatal bírsággal sújtja
, amelynek mértéke a termőföld
ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.

 

A
fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be
kell nyújtani
magánszemély földhasználó esetében a személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó
szervezet földhasználó esetében
a statisztikai azonosítót.

 

Amennyiben
a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján a
családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges
annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik
. /Az a
földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta./

 

A
földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a
földhivataloknál
, vagy letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.

 

A
bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal
sújtja
, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás
minimális összegénél. 
  

Megszakítás