Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Főépítészt keres az önkormányzat

2022 december 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet megbízási szerződés keretében főépítész munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: határozatlan időre szóló megbízási szerződés

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkavégzés ideje: heti 1 munkanap

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 15.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő 30 napon belül.

Az munkakör betöltésének kezdete: az elbírálást követően azonnal betölthető.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítész feladatok ellátása a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. A településfejlesztéssel, a területfejlesztéssel és –rendezéssel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Bérezés és egyéb járandóságok: megegyezés szerint

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Szakirányú felsőfokú végzettség, építész-mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök, vagy azzal egyenértékű szakképzettség, vagy
  • településmérnöki mesterképzési szakon szerzett okleveles település- mérnők, vagy azzal egyenértékű szakképzettség.
 • Főépítészi vizsga
 • Legalább 5 éves szakmai gyakorlat
 • A főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 6. § (1) és (3) bekezdéseiben leírt összeférhetetlenségnek való megfelelés
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • „B” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Benkó Gábor műszaki osztályvezető nyújt, a 06-28/544-020/1250 mellék

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: főépítész

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

 

 

Megszakítás