Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Fontosabb hírek a legutóbbi testületi ülésről

2020 március 31. –
Önkormányzati, települési hírek

Speciális körülmények között, a Strand téren zajlott a legutóbbi, március 26-án megtartott képviselő-testületi ülés, melyen elsőként Fábri István polgármester ismertette a koronavírus megelőzésére tett önkormányzati intézkedéseket, döntéseket.

Az ülésen többek között több rendelet módosításról is döntöttek, így például az Emlékmű köz végénél lévő HÉV- hídnál fizikai akadályt építenek azzal a céllal, hogy a személygépjármű forgalom biztosítása mellett visszaszorítsák a teherautó forgalmat az utcában az erdő felől. A hídra személygépjárművel behajtani kizárólag önkormányzati egyedi engedéllyel lehet majd, amelyet az önkormányzat ad ki.

Az önkormányzat az Emlékmű közben található ravatalozóépület belső felújítási és átalakítási munkálataihoz 500.000 Ft támogatást nyújtott a 2020. évi költségvetés általános tartalékának terhére.

A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. élére Kovácsné Epres Csillát választották meg, aki április 1-jétől látja el a CSÖTESZ ügyvezetői feladatait.

A járványügyi veszélyhelyzet miatt, a közétkeztetés biztonságos ellátása érdekében támogatta a testület, hogy a TS Gastro Kft-vel  fennálló szerződés lejárta után, idén július 1-től,  a szerződéses viszonyt további egy éves időtartamra meghosszabbítsák. Mindezek mellett a szolgáltatási szerződésben szereplő tálalókonyha havi bruttó 100 000 forint bérleti díját idén  március és május közötti időszakra elengedik  úgy, hogy a májusban esedékes ülésén újratárgyalják, megvizsgálva annak további szükségességét.

A fogászati panoráma röntgen működtetésével, heti kétszer négy órában, féléves időtartamra szakirányú végzettséggel és sugárvédelmi vizsgával rendelkező fogászati asszisztenst bíztak meg.   A panoráma röntgen működésének  szakmai felügyeletét dr. Pataki Ildikó és dr. Molnár Viktória fogorvosok látják el. A panoráma röntgenfelvétel díját bruttó 5.000 Ft/felvétel összegben állapították meg.

Az önkormányzat a fakivágások szabályozására új rendeletet alkotott, melyre elsősorban az új építkezések során megemelkedett utcai  és telken belüli fakivágások miatt van szükség. A fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról szóló rendelet egyik fontos eleme a nem közterületi ingatlanon, vagyis magánterületen történő fák kivágásának és pótlásának szabályozása. Jelenleg a legalább 30 cm törzsátmérőjű fakivágás szándékát kellett a tulajdonosnak bejelentenie, az új szabályozás szerint  azonban már 20 cm törzsátmérőjű fát is csak engedéllyel szabad  kivágni a vegetációs időszakon kívül. A rendelet a CSÖTESZ Kft-t jelölte meg szaktanácsadásra, így a lakosoknak a kft. szakembere  ad majd tanácsot arra vonatkozóan, hogy mely fákat lehet kivágni, és azokat mivel kell pótolni. Amennyiben a magántulajdonú vagy a közterületi ingatlanon nincs lehetőség a kivágott  fa pótlására, akkor  65 000 Ft/fa összeggel   váltható meg a fa pótlása.

Megszakítás