Üdvözöljük!

Gaz-és gyommentesítés

2017 április 05. –
Önkormányzati, települési hírek

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tisztán tartása, a gaz és gyomnövények eltávolítása a tulajdonos, vagy a használó kötelezettsége.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár százötvenezer forintig terjedő bírsággal sújtható, és a Polgármesteri Hivatal kényszerkaszálást is elrendelhet. A környezetvédelmi rendelet betartására és betartatására azért van szükség, mert az ingatlanon elterjedő gaz és gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli lakosság körében. Felkérem a tulajdonosokat és a használókat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanaik állapotát, és az elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Polgármesteri Hivatal 2017 májusától kezdve a vegetációs időszak végéig fogja ellenőrizni a kötelezettség teljesítését. Tájékoztatom a Tisztelt ingatlantulajdonosokat és használókat arról is, hogy az ingatlan előtti, melletti, és a mögötte lévő rész, illetve az árok tisztántartása is tulajdonosok, vagy a használók feladata.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a parlagfűre más eljárási szabályokkal magasabb szintű jogszabályok vonatkoznak, Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevételeiket elektronikus úton a kornyezetvedelem@csomor.hu, e-mailre, telefonon a 28/544-034 számra, és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti címre tehetik meg.

 

Dr. Katona Péter
jegyző

Megszakítás