Üdvözöljük!

Gaz- és gyommentesítés

2015 április 14. –
Önkormányzati, települési hírek

A polgármesteri hivatal májustól ismételten ellenőrzi az ingatlanokon történő gaz- és gyommentesítést. Azokon az ingatlanokon , ahol ez elmarad, felszólítják a tulajdonost, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy ez nem történt meg, úgy a hivatal a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet alapján 150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírságot szabhat ki, és elrendelheti a végrehajtást.

Azokra az  ingatlantulajdonosokra ,  akik ellen a hivatal már korábban is folytatott le hasonló eljárást, felszólítás nélkül kiveti a bírságot, és elrendeli a kényszerkaszálást. A bírság mellett a kényszerkaszálás költségét is a tulajdonosnak kell kifizetnie. A gaz- és gyommentesítést nemcsak ingatlanon belül, hanem közvetlenül előtte, és amennyiben szükséges mögötte, vagy mellette is el kell végezni. Az ellenőrzések a teljes vegetációs időszak végéig tartanak, így a tulajdonosnak figyelni kell, hogy e kötelezettségnek mikor kell eleget tennie.

Felhívom  a  figyelmet  arra, hogy a gaz- és gyommentesítési kötelezettség nem függ  össze a parlagfű eltávolításával. A parlagfű szezonja július 1-vel kezdődik,  és az e növénnyel szennyezett területek ügyében a földhivatal, illetve a növény és talajvédelmi hatóságok járnak el.  Belterületi ingatlanok esetében az önkormányzat  rendeli el a közérdekű végrehajtást. 

Kérem a tulajdonosokat és használókat, hogy rendszeresen figyeljék az ingatlanjaikat – akkor is, ha nem életvitelszerűen laknak ott – és szükség esetén végezzék el a gaz- és gyommentesítést.

 

 

                                                                                                                                                     dr. Katona Péter
                                                                                                                                                             jegyző

 

      

Megszakítás