Üdvözöljük!

Háziorvosi asszisztenst keresnek

2023 április 27. –
Általános hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 002. számú felnőtt háziorvosi körzetben pályázatot hirdet ápoló-asszisztens munkakör betöltésére egészségügyi szolgálati jogviszony formában történő ellátással az alábbi tartalommal.

A betöltendő munkakör: Csömör Nagyközség 002. számú felnőtt háziorvosi körzet ápoló-asszisztens feladatainak teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

Egészségügyi szolgálati munkaszerződés időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében, újonnan létesített jogviszony esetén három hónapos próbaidővel.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csömöri Egészségház 2141 Csömör, HÉV-Állomás utca 2.

Pályázati feltételek:

 • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában előírt végzettségek, feltételek megléte,
 • felhasználói szintű szakirányú szoftverek ismerete
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajz,
 • fenti jogszabályok szerinti iskolai végzettséget, szakirányú szakképesítést igazoló okiratok hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló postai
 • feladóvevény másolata
 • érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata,
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

Juttatások, egyéb információk:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak az irányadók

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 31.


A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 15.

Az állás betöltésének ideje: 2023. július 01.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban postai úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Csömör Nagyközség Polgármestere 2141 Csömör, Szabadság utca 5.   A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Ápoló-asszisztens pályázat”

A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást bármikor eredménytelennek, illetve érvénytelennek nyilvánítsa.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Fábri István polgármester nyújt a +36 28-544-020/1000 telefonszámon.

Megszakítás