Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Helyzetértékelés fábri istvánnal

2012 január 26. –
Önkormányzati, települési hírek

A polgármestert az elmúlt évről és az idei kilátásokról kérdeztük.

Hogyan értékelné az elmúlt évet? Mi volt a tavalyi év legfőbb pozitívuma?

 

Sok pozitív dolgot említhetnék, pl. hogy növeltük az óvodai férőhelyeket, optimalizáltuk az önkormányzati-hivatali működést, közterületi, közlekedési fejlesztéseket valósítottunk meg. Mégis, a legfontosabbnak azt tartom, hogy visszaszereztük a falunak a Kálvária-erdőt, amely azon kívül, hogy fontos környezetvédelmi funkciót tölt be, szimbolikus természeti értékünk is egyben, a szánkózók paradicsoma, a csömöriek fő kirándulóhelye, beleértve a Bulgárkerttől induló patak-sétányt is. 

 

Milyen hosszú távú, kiemelt célok fogalmazódtak meg?

 

Nagy figyelmet fordítunk a csömöri diákok nevelésére, oktatási körülményeik javítására. A fiatalok továbbtanulását továbbra is támogatjuk alapítványon keresztül, illetve az állammal közösen a Bursa Hungarica ösztöndíjjal. Elképzelhető, hogy még nagyobb összeget fogunk erre fordítani, mert az új felsőoktatási törvény szerint lényegesen beszűkül a fiatalok jelentős részének továbbtanulási lehetősége. Itt nemcsak szociális szempontokat veszünk figyelembe, hanem azt is, hogy a fiatalok munkaerő-piaci boldogulásának, előrejutásának legfontosabb tényezője, hogy ki milyen képzettséggel rendelkezik. Jelenleg pedig egy óvoda és bölcsőde építési pályázatán dolgozunk.

Környezetvédelem terén, a szemétállapotok mind külterületi, mind belterületi javításában sok mindent elértünk, erre vonatkozóan újabb és remélhetőleg még hatékonyabb lépéseket teszünk az elkövetkezendő években is. 

 

Az elmúlt évre — sajnálatos módon  rányomja bélyegét a zeneiskola ügye. Hogyan foglalná ezt össze?

 

A zeneiskola ügye egyenesbe került, bár nagyon nem hiányzott ez a több mint 15 millió forintos plusz kiadás… Hiába szerették volna néhányan felelőtlenül sürgetni a tetőszerkezet megjavítását, mivel egy oktatási intézményről van szó, maximális körültekintéssel kellett eljárnunk a gyerekek miatt — a törvényi előírásokon túl éppen az eddigi események is erre kellett, hogy késztessenek minket. Mindent megtettünk azért, hogy az engedélyezési folyamatok gyorsabbak legyenek, mint normál esetben, és ezt sikerült is elérnünk. Azt ígértük, hogy tavaszig tart majd az ideiglenes állapot, amit tartani tudunk. Kiválasztottuk a kivitelezőt 7 árajánlat alapján, aki tavaszra megépíti a teljesen új tetőt, megerősíti az életveszélyes födémszerkezetet, és visszaköltözhet az épületbe a zeneiskola. Hogy már ekkor, vagy csak a következő tanévtől, az már az intézmény döntése lesz. 

 

Az új önkormányzati törvény hogyan érinti Csömört? Milyen változások várhatóak, illetve pontosan mikortól? Hogyan néz ki ez majd a gyakorlatban?

 

Az új önkormányzati törvény miatt a települések részben elveszítik az önállóságukat, és ez mint minden települést az országban, Csömört is negatívan érinti. Nagyon fontos hatásköröket, jogköröket visz el az állam. Egyelőre teljes a bizonytalanság. A mostani információink szerint a műszaki hatásköri ügyek, a jegyzői államigazgatási hatáskör és az általános iskola kerül ki a helyi kontroll alól. 

 

A pénzügyi vonatkozásokról szintén nem tudunk semmit, de nyilvánvalóan a jobb módú településeket — mint amilyen Csömör is — érinti hátrányosan az új törvény. Jelenlegi információink szerint sokkal több pénzt vesznek el, mint amennyit spórolnak azzal, hogy bizonyos feladatok elkerülnek innen. Ebben nyilvánvalóan van egy egyenlősítő törekvés, ami egy szocialista csökevény újjáéledése a magyar közigazgatásban. Teljesen kizártnak tartom, hogy spórolni tudjanak, hiszen a polgármesteri hivatalban nincs felesleges munkaerő, ha itt el kell bocsátani munkatársakat, akkor máshol, a járási hivatalokban nő majd a létszám. Sőt, az új rendszer egyértelműen drágább lesz. A járások ráadásul a korrupció melegágyai is lesznek egyben.

 

A járási rendszer visszaállítása egy nagyon káros szemlélet eredménye, a rendszerváltáshoz képest komoly visszalépés; ezt politikai pártállástól függetlenül az országban szinte minden települési vezető így gondolja. Óriási vita volt ebből, de nem tudták meggyőzni a kormánypárti polgármesterek sem a törvényalkotókat. Az átgondolatlanságot mutatja, hogy mindössze 10 napot adtak a településeknek arra, hogy véleményezzék az erre vonatkozó terveket. A járási rendszer kialakítása azt mutatja, hogy az állam nem bízik az önkormányzatokban, a helyi döntéshozatalban. A döntéseket nem ott hozzák majd meg, ahol azok érintettjei élnek. Ez a csömöriek számára azt jelenti majd, hogy lassabb, körülményesebb lesz az ügyintézés, Gödöllőre kell járniuk sok olyan személyes ügyük miatt, amit eddig helyben elintézhettek. Pl. építési engedélyt 2013 januárjától helyben már nem tudunk kiadni. Ha valamit értelme lenne államosítani, az az egészségügyi alapellátás, de ez fel sem merült… 

 

Mi lesz a csömöri iskolával?

 

Minden önkormányzati iskolát államosítanak, így a csömörit is. A részleteket viszont még nem ismerjük. Amit tudunk, az az, hogy az igazgatók, tanárok kinevezése, a bérük megállapítása állami hatáskör lesz, és az intézmény, az épület is állami fenntartásba kerül. Sem az önkormányzatnak, sem a tanároknak, sem a szülőknek nem lesz beleszólásuk semmibe. Az álláspontom azonban változatlan: a lehetőségekhez mérten maximálisan fogjuk támogatni a csömöri gyerekek tanulási körülményeinek javítását. Én azért még bízom abban, hogy a józan ész kerekedik felül, és több beleszólásunk lesz az iskola működtetésébe.

 

A 2011. december 15-i ülésen a képviselő-testület elfogadta a 2012-es költségvetési koncepciót, amelyet február végéig véglegesíteni kell.

 

Milyen elvek mentén tervezték, illetve mi szükséges ahhoz, hogy ez tartható legyen? Mely területeken befolyásolja a központi költségvetés a csömöri pénzügyi terveket?

 

Csökken az állami támogatás, néhány százalékkal kevesebb lesz reálértékben, mint volt, de ezt még nem tartom tragédiának. Nagyságrendben hasonlóak az összegek, tekinthetjük ezt az általános gazdasági válság önkormányzatokat érintő következményeinek. A gondot a 2012-es őszi, iskola miatti állapot jelenti, amit nem látunk át. 

 

Optimisták vagyunk, minden lehetőséget megragadunk, hogy csökkentsük a kiadásainkat és növeljük a bevételeinket. és mindezt döntően úgy, hogy az intézkedések az itt lakókat minél kevésbé érintsék negatívan,

 

A hitelkötelezettség jelentősen megköti az önkormányzat kezét. Több önkormányzat tárgyalásokat kezdeményezett hitelező bankjával hitelének átütemezésére, a törlesztőrészletek átmeneti befagyasztására, sőt van olyan önkormányzat, amely a banktól az árfolyamveszteség megosztását kérte. Tervez-e a csömöri önkormányzat egyeztetéseket bankjával?

 

A hitel megköti a kezünket, de ezzel már több mint egy éve szembesültünk. Ez most már egy adottság, nem fogunk állandóan erre panaszkodni. A mi kötelességünk az, hogy ebből a helyzetből a legjobbat hozzuk ki. 

 

Tárgyalunk a bankkal, amely értékeli, hogy bár hitelállományunk magas, mégis egy abszolút fenntartható költségvetést alakítottunk ki. Mi rendesen fizető, törvényes eszközöket alkalmazó adósként közelítünk a problémához; nyomásgyakorlásra egyébként sincs lehetőségünk a mostani kötvénykibocsátási konstrukcióban, ami nem keverendő össze a lakossági devizahitelekkel. 

 

A gond az, hogy érdemi, nagy léptékű fejlesztéseket nem tudunk végrehajtani, pedig lenne rá igény, különösen ami az infrastruktúrát, az utakat, a csapadékvíz-elvezetést illeti. Amit eddig fejlesztettünk, mind saját erőből oldottuk meg, újabb hitelfelvétel nélkül. A fő célunk a bevételteremtés lesz, ami megalapozhatja a későbbi fejlesztéseket.

Mire számíthatnak idén a csömöriek? Milyen fejlesztéseket tervez idén az önkormányzat?

 

Lényegében a megkezdett úton fogunk tovább haladni. Buszmegállókat építünk, zebrákat helyezünk el, közterületeket rendezünk, parkokat alakítunk ki. A falukép javítása továbbra is elsődleges szempont. Különösen fontosnak tartjuk a közösségi élet erősítését, fejlődésének elősegítését, a civil és kulturális csoportok, a közösségi rendezvények, események támogatását. Sőt, a közterületi fejlesztéseinknek, pl. a parkok, játszóterek kialakításának is van olyan célja, hogy az itt élő polgárok minél többet mozduljanak ki otthonról, jól, otthonosabban érezzék magukat a településen.

 

Idén nagy beruházásra ugyan nincs lehetőségünk, de előkészítjük ezeket; jelenthet ez útépítést, óvoda- és bölcsődeépítést, sportpálya létrehozását vagy akár olyan típusú fejlesztést is, amit nem önkormányzati pénzből, hanem magáncégek, magántőke bevonásával valósíthatunk meg. Nagyon sok tervdokumentációt (szilárdburkolatú út, járda, kerékpárút, sportfejlesztés) készíttetünk el, hogy bármikor adódik lehetőség, találunk forrást, azonnal megvalósíthassuk a terveinket.

Polgármester úr, köszönöm szépen a tájékoztatást!

Félegyházy-Sütő Eszter

Megszakítás