Üdvözöljük!

Hirdetmény

2019 november 27. –
Önkormányzati, települési hírek

Elkészült Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási tervének módosítása (Szt-M/1) tervezett turisztikai célú lovarda területére (0147/110 hrsz).

A tervdokumentációt a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 42.§ ún. tárgyalásos eljárás keretében az állami főépítész véleményezteti az államigazgatási egyeztető szervekkel.

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 5/2017.(III.3.) önkormányzati rendelete szerint az állami főépítészi véleményeztetés előtt a tervanyagot a lakosság és a partnerség is észrevételezheti. 

 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

A terv a lap alján lévő  linkről, vagy ide kattintva tárgyalásos eljárás tervdokumentációja . 2019. 11.22.pdf  érhető el.

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2019. 11. 28-tól – 2019.12.16-ig

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján,

digitális formátumban: az önkormányzat honlapján www.csomor.hu

 

 

Önkormányzatunk lakossági fórumot is szervez

Időpontja: 2019.12.05-én, 15.30. – 16.30. óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 2141Csömör, Szabadság út 5.

 

Javaslatot, észrevételt tenni a Lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napig 2019. 12.13-ig

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

 

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

 

 

Csömör, 2019. november 27.

                                                                                                              

                                                                                                       Fábri István

                                                                                                   polgármester sk.

 

 

 

Megszakítás