Üdvözöljük!

Hirdetmény településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

2018 február 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Ezennel értesítem a tisztelt partnereket, hogy önkormányzatunk elkészíttette Csömör nagyközség teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének egyeztetési tervdokumentációját.
Az egyeztetési tervdokumentációt Csömör Nagyközség Önkormányzata a „Partnerségi egyeztetés szabályairól” szóló 5/2017 (III.3.) önkormányzati rendelete szerinti ún. partnerek is véleményezhetik.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) elkészítését és a településképi rendelet (TER) megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani.

 

Az arculati kézikönyv elsősorban a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz. Célja, hogy lényegre törően, mindenki számára érthető módon mutassa be Csömör építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, épített és természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. Egyszerűsítve gyűjti össze azokat a minőségi elvárásokat, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az elkészült kiadvány közérthető formában, jó példák bemutatásával nyújt segítséget az ide költözők, az építtetők és építészek számára, annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek alakulhassanak ki környezetünkben.

 

A TAK és TER készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik, hiszen hosszú távon befolyásolja a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, az itt élők lakókörnyezetét.

 

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a partnerségi rendelet szerint az alábbi ún. partnerek élhetnek: Csömör területen élő lakosság, az érintett ingatlanok tulajdonosai; a település területén működő vallási közösségek; valamint az önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek, civil szervezetek és Csömör közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

 

Tájékoztatjuk, hogy a partnerségi egyeztetés szabályának megfelelően a partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát – PARTNERSÉGI – TAK_TKR -, és megadnia a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

A partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. február 9-től 2018. március 2-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban megküldött, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet az alábbiak szerint:

elektronikus úton: polgarmester@csomor.hu

postai úton: Polgármesteri Hivatal 2141 Csömör, Szabadság út 5., vagy

személyesen: leadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A véleményezési tervdokumentáció megtekinthető:

nyomtatott formátumban: ügyfélfogadási időben a Csömöri Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, illetve digitális formátumban: az önkormányzat honlapján: www.csomor.hu

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánó partnerek véleményét!

 

 

Fábri István

polgármester

Megszakítás