Üdvözöljük!

Igazgatási osztályvezetőt keresnek

2019 december 03. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet igazgatási osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. melléklet 9. pont I. besorolási osztályba tartozó szociális és gyámügyi feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja Csömör Nagyközség Önkormányzatának szociális, egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi, esélyegyenlőségi, oktatási és kulturális feladatok koordinációját és hatósági feladatait. Szakterületén tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi, a közvetlen irányítása alá tartozó Igazgatási osztályt. Előkészíti az osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, a Képviselő-testület és bizottságai számára. Kodifikációs feladatokat lát el a helyi rendeletek tekintetében. Felel az osztály szakszerű és jogszerű működéséért, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekért. Részt vesz a választás, népszavazás lebonyolításában.

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított 2 éven belül le kell tenni,
 • 6 hónap próbaidő kikötése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett –legalább 3 – 5 év szakmai tapasztalat,
 • egyetemi, jogi végzettség,
 • költségvetési szervnél szerzett 1 – 3 év vezetői tapasztalat.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó stressz tűrő képesség
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • terhelhetőség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • önéletrajz (87/2019. (IV.23.) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján),
 • végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, vagy kötelezettségvállalás,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételre.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.03.01

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •    Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 997/ 2019, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási osztályvezető.

 

A pályázati eljárás, a pályázatai elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezésről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás