Üdvözöljük!

Információk az önkormányzati választásról

2014 október 07. –
Önkormányzati, települési hírek

Október 12-én 06.00 és 19.00 óra között a helyi önkormányzati képviselőkre és polgármesterjelöltekre adhatjuk le voksunkat. Ugyanekkor a csömöri szlovák és német nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is sor kerül. Fontos különbség a parlamenti választásokhoz képest, hogy akik nemzetiségi önkormányzati választásra jogosultak, azok a helyi önkormányzati választáson is szavazhatnak!

Helyi önkormányzati választás

Hogyan szavazzunk?

A négy évvel ezelőtti választásokhoz hasonlóan idén, október 12-én is külön-külön szavazólapon lehet szavazni a polgármesterjelöltekre, illetve a képviselőjelöltekre.

A polgármesterjelöltek szavazólapján a választott név mellett található körbe kell X vagy + jelet tenni. Itt csak egy nevet jelölhetünk be, ha valaki mindkét nevet megjelöli, akkor a szavazat ÉRVÉNYTELEN.

A képviselőjelöltek közül csömörön összesen 8 névre lehet szavazni a nevek mellett található körbe írt X vagy + jellel. Tehát a választópolgár 8, számára szimpatikus név mellett is voksolhat.

Ha valaki több mint 8 nevet jelöl meg, akkor az összes képviselőjelöltre leadott szavazata ÉRVÉNYTELEN! 8-nál kevesebb névre azonban lehet szavazni – akár egy nevet is be lehet jelölni.

A polgármesterek és képviselőjelöltek szavazólapja mellett lesz egy harmadik szavazólap is, amelyen a megyei közgyűlés képviselőit lehet megválasztani. Mivel a megyei közgyűlésbe csak listáról lehet bekerülni, ezért ezen a szavazólapon csak pártokra és egyéb társadalmi szervezetekre lehet szavazni, de  csak EGYRE.

A megyei közgyűlésbe Pest megyében az alábbi pártokra lehet majd szavazni: Lehet Más  a Politika, Magyar Szocialista Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Együtt – A  korszakváltók Pártja, Fidesz Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, Demokratikus Koalíció.

 

Tájékoztató a helyi önkormányzati választási szabályokról

Szavazni kizárólag személyesen és a törvényben foglalt kivételekkel – csak a lakóhely szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.

Ilyen kivétel, hogy a mozgásában gátolt választópolgár kérésére a lakásán a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja felkeresi. Ezt külön kérni kell legkésőbb a szavazást megelőző 2. napig a helyi választási irodához benyújtott kérelemmel.

Szavazni a szavazás napján reggel 6 órától lehet. A szavazóhelyiségek 19 óráig lesznek nyitva.

Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet, külön-külön szavazólap szolgál a polgármester, képviselőjelöltek és a megyei listás választásra. A települési polgármesteri és képviselőjelölti választás szavazólapja a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben tartalmazza a jelöltek nevét, az őket jelölő szervezetek nevét vagy annak választási rövidítését, illetve független jelölés tényét.

Érvényesen szavazni csak a szavazólapon szereplő jelöltre lehet. A szavazat akkor minősül érvénytelennek, ha nem hivatalos szavazólapon adták le, vagy ha nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a választópolgár kire szavazott, illetve ha bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapot adtak le, vagy ha ceruzával töltötték ki a szavazólapot.

A választópolgár, amikor megjelenik a szavazóhelyiségben, először ellenőrzik, hogy szerepel-e a választói nyilvántartásban. A bizottság a választópolgár által bemutatott személyazonosító okmány alapján megállapítja a szavazó személyazonosságát, aki azt nem tudja igazolni, azt elutasítja. Azonban ha a szavazás lezárása előtt a választópolgár igazolja személyazonosságát, akkor leadhatja voksát.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság tagja átadja a választópolgárnak a szavazólapokat, amelyeket jelenlétében hivatalos bélyegzővel ellát és szükség esetén a bizottság ismerteti a szavazás módját. Tilos azonban az agitáció valamely jelölt vagy lista ellen vagy mellett, a szavazó szándékában nem befolyásolható.

Előfordulhat, hogy a szavazópolgár elrontja a választólap kitöltését. Ez esetben a borítékot nem szabad az urnába helyezni, hanem az elrontott szavazólap bevonását és új lap kiadását lehet kérni a bizottságtól, amire személyenként és szavazófajtánként egyszeri lehetőség van.

A szavazást követően a szavazólapokat borítékba kell tenni és a bizottság előtt az urnába kell helyezni.

 

Nemzetiségi önkormányzati választás

Az októberi 12-i nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei/fővárosi és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják, vagyis megszűnik a korábbi elektori rendszer.Fontos különbség a parlamenti választásokhoz képest, hogy akik nemzetiségi önkormányzati választásra jogosultak, azok a helyi önkormányzati választáson is szavazhatnak!

Csömörön szlovák és német nemzetiségi önkormányzati képviselőkre lehet majd szavazni.

Csak annak a nemzetiségnek a jelöltjeire adhat le szavazatot, amilyen nemzetiségként a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

Csömörön a szlovák nemzetiségi választáson 4 jelöltre, a német nemzetiségi választáson 3 jelöltre lehet szavazni a nevek mellett található körbe írt X vagy + jellel. Tehát a szlovák nemzetiségű választópolgár 4, míg a német nemzetiségű választópolgár 3 számára szimpatikus név mellett is voksolhat.

Ha valaki több mint 4 (szlovák nemzetiség) illetve több mint 3 (német nemzetiség) nevet jelöl meg, akkor az összes képviselőjelöltre leadott szavazata ÉRVÉNYTELEN!  A szlovák nemzetiségi jelöltek esetén 4-nél illetve a német nemzetiségi jelöltek esetén 3-nál kevesebb névre azonban lehet szavazni – akár egy nevet is be lehet jelölni.

Csömör Nagyközségben a nemzetiségi szavazókör a Petőfi Sándor Művelődési Házban (2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.) lett kijelölve, amely akadálymentes.

  A területi, ill. országos nemzetiségi önkormányzati választáson érvényesen egy listára lehet szavazni.

 

 

Megszakítás