Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Jelölések Díszpolgári címre és Csömör Községért emlékéremre

2022 december 08. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata a 2023. március 15-ei ünnepség alkalmából adja át a Csömör Díszpolgára és a Csömör Községért emlékérem kitüntetéseket. Felhívással fordulunk településünk lakóihoz, a civil és a társadalmi szervezetekhez, az egyházak képviselőihez, hogy a fenti kitüntetésekre tett javaslataikat – méltatással együtt – 2023. január 5-én 12 óráig írásban adják le a polgármesteri titkárságon (Polgármesteri Hivatal, Szabadság út 5.).

Díszpolgári cím adományozható minden olyan csömöri vagy nem csömöri, de a községhez valamilyen formában kötődő, a település határain túl is ismert személynek, aki büszkén vállalja kötődését a faluhoz, és aktív szerepet vállal a település életében, gazdagítva a helyi közösségi életet.

Csömör Községért emlékérem kitüntetés adható minden olyan polgárnak, illetve bejegyzett civil szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek, gazdasági társaságnak, aki vagy amely éveken, évtizedeken át Csömörért végzett kiemelkedő jelentőségű, önként vállalt feladatot kulturális, tudományos, szociális vagy más területen, és ezzel gazdagítja településünk életét.

A Díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem adományozására magánszemélyek, helyi társadalmi szervezetek, érdekközösségek, egyesületek véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület bizottságai tesznek javaslatot. A Képviselő-testület titkos szavazással dönt a kitüntetés odaítéléséről.

Tájékoztatjuk a jelölőket, hogy 2011-ben a jelenlegi képviselő-testület új rendeletet alkotott, melynek alapján – a korábbi évtizedek gyakorlatával szemben – hivatalban lévő önkormányzati vezetők nem kaphatják meg a kitüntetést. 

Mindkét kitüntetés adható posztumusz is.

A fenti határidőn túl leadott javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Pásztor Sándor 

önkormányzati képviselő,

az Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság elnöke

 

Megszakítás