Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Jelölések Díszpolgári címre és Csömör Községért emlékéremre

2021 január 18. –
Önkormányzati, települési hírek

Felhívással fordulunk településünk lakóihoz, a civil és a társadalmi szervezetekhez, az egyházak képviselőihez, hogy a kitüntetésekre tett javaslataikat – méltatással együtt – február 15-én, 12 óráig írásban adják le a Polgármesteri Hivatal bejáratánál található postaládába (Polgármesteri Hivatal, Szabadság út 5.).

Díszpolgári cím adományozható minden olyan csömöri vagy nem csömöri, de a községhez valamilyen formában kötődő, a település határain túl is ismert személynek, aki büszkén vállalja kötődését a faluhoz, és aktív szerepet vállal a település életében, gazdagítva a helyi közösségi életet.

Csömör Községért emlékérem kitüntetés adható minden olyan polgárnak, illetve bejegyzett civil szervezetnek, alapítványnak, egyesületnek, gazdasági társaságnak, aki vagy amely éveken, évtizedeken át Csömörért végzett kiemelkedő jelentőségű, önként vállalt feladatot kulturális, tudományos, szociális vagy más területen, és ezzel gazdagítja településünk életét.

A Díszpolgári cím és a Csömör Községért emlékérem adományozására magánszemélyek, helyi társadalmi szervezetek, érdekközösségek, egyesületek véleményének figyelembevételével a Képviselő-testület bizottságai tesznek javaslatot. A Képviselő-testület titkos szavazással dönt a kitüntetés odaítéléséről.

Tájékoztatjuk a jelölőket, hogy 2011-ben a jelenlegi képviselő-testület új rendeletet alkotott, melynek alapján – a korábbi évtizedek gyakorlatával szemben – hivatalban lévő önkormányzati vezetők nem kaphatják meg a kitüntetést.

Mindkét kitüntetés adható posztumusz is.

A fenti határidőn túl leadott javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 

Pásztor Sándor önkormányzati képviselő,           

az Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság elnöke
Megszakítás