Üdvözöljük!

Katasztrófavédelmi gyakorlat

2022 május 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Csömör település lakosainak száma 2021 évvégére meghaladta a 10 000 főt. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése d) pontja értelmében 5000-10000 fő esetén a polgári védelmi szervezetek létszámát 150 főre kellett megemelni. Településünkön 2022. február 11. napján 150 ember részesült polgári védelmi elméleti képzésén.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján Csömör település lakosainak száma 2021 évvégére meghaladta a 10 000 főt. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet 18. § (1) bekezdése d) pontja értelmében 5000-10000 fő esetén a polgári védelmi szervezetek létszámát 150 főre kellett megemelni. Településünkön 2022. február 11. napján 150 ember részesült polgári védelmi elméleti képzésén.

A katasztrófavédelmi felkészítés célja a természeti, civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárításra és helyreállításra való felkészülés, továbbá a bekövetkezés esetén a káros következmények lehető legkisebbre csökkentése.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 15. § (1) bekezdése alapján, a polgármester az illetékességi területén irányítja és szervezi a felkészülés és a védekezés feladatait, szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését.

Csömör polgármestere a védekezés során halasztást nem tűrő esetben átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket és erről haladéktalanul értesíti a település szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjét. Szervezi és irányítja a lakosság védelmét, kitelepítését, kimenekítését, befogadását és visszatelepítését.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a településen a katasztrófavédelmi védekezési gyakorlat megrendezésére kerülhet sor május 24-én 10-12 óra között. A gyakorlat nem érinti a februári felkészítésen résztvevőket. 

 

Fábri István
polgármester

Megszakítás