Üdvözöljük!

Képviselő-testületi ülést tartanak

2022 június 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 16-án, 16.00 órától Képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.) Megemlékezés a napokban elhunyt Bagyánszki György „Csömör Községért Emlékérem” kitüntetettről és Szekeres János korábbi önkormányzati képviselőről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről                                           
Előterjesztő: Fábri István polgármester

3.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 16/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet módosításának megvitatása – hulladékszállítás rendszerének változása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

4.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó vállalkozói kérelem megvitatása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díjrendszerének változása a kormányzati rendeletekkel összefüggésben                              
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                               Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.) 

6.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló rendelet módosítása a kormányzati rendeletekkel összefüggésben
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság 
Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető és Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P. H.)

7.) A római katolikus egyházközség zenei rendezvényeinek többlettámogatási igénye
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság                              Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

8.) Palotai úti ingatlan vásárlása a gyalogos és kerékpáros közlekedés lehetőségeinek javítása céljából     
Előterjesztő: Fábri István polgármester    
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

9.) Folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításainak lezárása
Előterjesztő: Fábri István polgármester 
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

10.) Önkormányzati ingatlanok épületenergetikai fejlesztésének előkészítése       
Előterjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok       
Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

11.) Tájékoztatás a pályázati támogatással megvalósuló beruházásokról
Előterjesztő: Fábri István polgármester

12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései       
Képviselők, Hivatalvezetők       

                                                                                           

Csömör, 2022. június 10.

 

Megszakítás