Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Képviselői faültetési akció

2011 május 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Virágzó hársak hűvösében
Magányos csendben üldögéltem,
Nem is kívántam mást, csak éppen
Lenni, mint a lomb.
(Sík Sándor: Hársfák)

A Cinkotafelől Csömörre érkezőket hamarosan hárssor köszönti majd, Eigler Tamásképviselő kezdeményezésére ugyanis faültetésbe kezdenek a testület tagjai ápriliselső hétvégéjén.

Afaültetési akció kezdeményezőjét, a Pénzügyi, Ellenőrző és VállalkozóiBizottság elnökét kérdeztük.

 

Hogyan jött az ötlet, hogy azönkormányzati képviselők maguk kezdjenek el fásítani a településen?

–Az eredetiötlet az volt, hogy egyéni indíttatásból minden önkormányzatban eltöltötthónapnak megfelelően 1 facsemetét szeretnék Csömör közterületén elültetni,ezzel is javítani közvetlen környezetünk képét, élhetőbbé tenni azt. (Ez a fajta közösségi akció nem áll távol tőlem,hiszen korábban már a saját utcámban 25 fát ültettem el.) Ez szélesedett ki egyközös képviselői zöld projektté, közös faültetéssé. Képviselőtársaimcsatlakozásával alkalmanként egy-egy útszakaszon szeretnénk fásítani. Sajnosősszel utolért bennünket a rossz idő, de idén tavasszal mindenképpen szerettükvolna megkezdeni a munkát. Április 2-án, szombaton reggel 20 fát fogunkelültetni a Szabadság út déli oldalán – egyelőre csak ott, mivel az északi oldalonkésőbb kerékpárút kiépítését tervezzük, és csak ennek elkészülte után érdemesfásítani ezen az oldalon.

 

Adódik a kérdés: még ha nemesszándék vezérli is a képviselőket, azért mégsem szakemberek… honnan tudják,hogyan kell szakszerűen fásítani?

–A fafajtákkiválasztásához szakember véleményét kértük ki. Onhausz Erzsébet, tájépítőmérnök javaslatára az ezüsthársot választottuk, mivel ezek dekoratív és igenhosszú élettartamú fák (kb. 100-400 évig itt fognak díszelegni). A fákat aSzedervölgyi kertészetből vásároljuk. A községgondnokságtól munkagépet bérelünka gödrök kialakításához és a föld elszállításához. Ugyancsak a községgondnokságbiztosítja a termőföldet és a locsoláshoz a lajtoskocsit. Az ültetést szakemberirányítja majd, a fák helyét is ő jelöli ki.

 

Ki fizeti a felmerülő költségeket?

–Mivel ezzelaz akcióval a lakosságnak szeretnénk jelezni, hogy a csapat környezettudatos éstesz is érte, így természetesen nem közpénzből, hanem saját munkánk által éssaját költségünkre vállaltuk a fásítás megvalósítását. Én a részemről egyhavitiszteletdíjamat ajánlottam fel erre a célra, de képviselőtársaim is – ki kilehetőségéhez mérten – hajlandóak „áldozni” környezetünk szépítéséért.

 

Említette, hogy mindenönkormányzatban eltöltött hónap után egy-egy fát szeretne ültetni. Ezek szerintnem egyszeri akcióról van szó?

–Nem, afásítást Csömör több pontján folytatni szeretnénk majd a jövőben, hogy ezzel ishozzá tudjunk járulni az itt élők közérzetének javításához.

 

 

 

 

 

 

Megszakítás