Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Kezdődik az allergia szezon: fontos a gyommentesítés

2023 május 15. –
Önkormányzati, települési hírek

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tisztán tartása, a gaz és gyomnövények eltávolítása a tulajdonos, vagy a használó kötelezettsége.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár kettőszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható, illetve a Polgármesteri Hivatal kényszerkaszálást is elrendelhet. A környezetvédelmi rendelet betartására és betartatására azért van szükség, mert az ingatlanon elterjedő gaz és gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli lakosság körében. Felkérem a tulajdonosokat és a használókat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanaik állapotát, és az elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Polgármesteri Hivatal 2023 májusától kezdve a vegetációs időszak végéig  ellenőrzi a kötelezettség teljesítését. Mindezek mellett az ingatlan előtti, melletti, és a mögötte lévő közterületi rész, illetve az árok tisztántartása is a tulajdonosok, vagy a használók feladata. Szintén a környezetvédelmi rendelet tiltja meg azt, hogy zöldhulladékot engedély és hozzájárulás nélkül közterületen, más ingatlanán, természetvédelmi területen, illetve erdőben elhelyezzenek.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a parlagfűre külön magasabb szintű jogszabályok vonatkoznak, amellyel kapcsolatban a Pest Vármegyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala jár el.

Az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevételeiket elektronikus úton a kornyezetvedelem@csomor.hu e-mailre, telefonon a 28/544-020/1240 számra, és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti címre tehetik meg.         

                                                                                                 Dr. Katona Péter

                                                                                                          jegyző

Megszakítás