Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Kié az iskola? címmel oktatási fórumot tartanak

2018 február 22. –
Önkormányzati, települési hírek

A magyarországi iskolák fenntartási és működtetési kérdéseiről 2018. március 6. kedd 10.00 – 15.00 óra között szakmai oktatási fórumot tartanak a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, melyen a téma neves szakemberei tartanak előadást.

Az oktatási szakmai fórum célja

A rendszerváltás a hazai közoktatási rendszerben is alapvető változásokat eredményezett az oktatás tartalmi és szerkezeti, valamint a szféra gazdasági-finanszírozási szempontjából egyaránt. A ’90-es évektől rendkívül megnőtt az iskolák helyi társadalmi beágyazottsága, hiszen az intézmények jelentős része önkormányzati fenntartásba került. Mindezzel párhuzamosan számos alternatív oktatási kezdeményezés is életre kelt, amely szerkezeti szinten és fenntartói oldalról is (magán-alapítványi iskolák megjelenése, egyházi intézmények térnyerése, nemzetiségi iskolák működése) színesítette a képzési kínálatot. A fenntartás-működtetés tekintetében igen vegyes oktatási rendszer a mai napig megmaradt, jóllehet a központosítási törekvések részeként született törvényi változás okán 2017. január 1-től éppen a legnagyobb intézményfenntartó, a települési önkormányzat lényegében kikerült a közoktatás rendszeréből.

A szakmai fórum az iskola ügyét a fenntartó szerepe, illetve annak történeti és legújabb kori változása szempontjából kívánja körbejárni oktatási szakemberek, illetve a hazai oktatási rendszerben markáns profillal rendelkező iskolafenntartók képviselőinek segítségével.

Részletes program

09.30–10.10 Érkezés, regisztráció
10.10–10.35 Köszöntés, bevezetés
Fábri István Csömör polgármestere, szociológus
I. rész: A közoktatási rendszer és az intézményfenntartói oldal
   
10.35–10.55 Oktatásirányítás napjainkban – kérdések és válaszok nemzetközi összehasonlításban 
Setényi János oktatáskutató, Expanzió Humán Tanácsadó Kft.
10.55–11.15 A magán és alapítványi iskolák, valamint az alternatív iskolák működtetésének sajátosságai
Dobos Orsolya tagozatvezető, Alapítványi és Magániskolák Egyesülete Alternatív Tagozat
11.15–11.35 Éljen a falusi iskola!
Szabó Gellért elnök, Faluszövetség, Szentkirály polgármestere
11.35–11.55 A szlovákiai magyar iskolák
Matus Mónika igazgató, Molnár Albert Alapiskola, Szenc
11.55-12.15 Önkormányzati feladatok a köznevelési szolgáltatásokban nemzetközi és történeti kitekintéssel 
Hoffmann István habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék
12.15–12.30 Kérdések, hozzászólások
12.30–13.00 Szendvicsebéd (Polgármesteri Hivatal)
II. rész: Iskolafenntartók Magyarországon 2018-ban
13.00–13.20 Autonómia és centralizáció. Köznevelési intézmények a Magyarországi Evangélikus Egyházban
Varga Márta osztályvezető, Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és Oktatási Osztály
13.20–13.40 Köznevelési intézmények a szlovák nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában 
Kengyelné Matejdesz Mária oktatási referens, Országos Szlovák Önkormányzat
13.40–14.00 A Balaton-felvidéki Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola működése 
Tóthné Vidi Rita kuratóriumi elnök,Pécsely
14.00–14.20 Carl Rogers személyközpontú szemléletének megvalósítása az iskola szervezeti működésében és pedagógiai munkájában 
Lipták Erika igazgató, Rogers Óvoda és Iskola
14.20–14.40 Különböző fenntartói modellek a Waldorf-intézményekben. Hogyan működik a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium?
Jörg Rudolf gazdasági vezető, Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium
14.40–15.00 Kérdések, hozzászólások
15.00–15.10 Zárszó
Megszakítás