Üdvözöljük!

Kisgyermeknevelői álláshirdetés

2023 augusztus 30. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzata  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet az újonnan nyíló HÁRSFA ÖNKORMÁMYZATI BÖLCSŐDE C S Ö M Ö R kisgyermeknevelő  munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A bölcsődei csoportba járó 3 év alatti korosztályú gyermekek szakszerű nevelése- gondozása az országos bölcsődei alapprogram és az intézményi szakmai program alapján. Az egészséges csecsemő és kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, annak követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás és az önállóság alakulását.

Betöltendő állás szakmacsoportja:

szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör Kastély utca 3.

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A bölcsőde új építésű intézmény, tervezett nyitása 2024. eleje.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelem ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és a 15/1998. (IV.30) NM rendelet az irányadók.

A pályázat beadása személyesen és postai úton Csömör Nagyközség Önkormányzat 2141, Csömör Szabadság utca 5. címre. (A borítékon kérem feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot és a betöltendő munkakört: Kisgyermeknevelő)

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: dr. Kovács Lajos aljegyző. Központi szám: 28/544-020, 1160-as mellék

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylésnél kérjük bejelölni „munkakörömnek része a 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)
 • A 15/1998. (IV.30) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör esetén, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló1997. évi XXXI. törvény 10/A §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Elvárt végzettség/képesítés:

–  középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés, vagy szakképesítés szakma: bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő és gyermekgondozó (OKJ)

– középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, Kisgyermekgondozó-nevelő

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 • Kommunikációs készség
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz 87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • kézzel írott motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtásának határideje:                                           2023. október 16.

A pályázat bontása                                                                          2023. október 20.

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázat feltételének tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálása, intézményvezetői döntés.                          2023. november 10.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az állás tervezett betöltésének időpontja:                                     2023. december.01.

A publikálás tervezett időpontja (kozszolgallas.ksz.gov.hu):       2023. szeptember 01.

Megszakítás