Üdvözöljük!

Konyhai kisegítő munkatársat keresnek

2023 augusztus 30. –
Álláshirdetés

Csömör Nagyközség Önkormányzata  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet az újonnan nyíló HÁRSFA ÖNKORMÁMYZATI BÖLCSŐDE C S Ö M Ö R konyhai kisegítő munkakör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A gyermekek étkeztetését biztosító konyhán a közétkeztetésben meghatározott feltételeknek megfelelően az étkeztetés előkészítése, tálalási feladatok elvégzése, konyha tisztán tartása, mosogatási és takarítási feladtok elvégzése, tízórai és uzsonna kiosztása. A szennyezett textilák mosógépben való mosása az előírt utasítások szerint, majd vasalása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

 Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör Kastély utca 3.

Álláshirdető szervezet bemutatása:

A bölcsőde új építésű intézmény, tervezett nyitása 2024. eleje.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelem ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet az irányadók.

A pályázat beadása személyesen és postai úton Csömör Nagyközség Önkormányzat 2141, Csömör Szabadság utca 5. címre. (A borítékon kérem feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot és a betöltendő munkakört: Konyhai kisegítő)

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást nyújt: dr. Kovács Lajos aljegyző. Központi szám: 28/544-020, 1160-as mellék

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylésnél kérjük bejelölni „munkakörömnek része a 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása a pályázattal egyidejűleg benyújtandó a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 4. § szerint.
 • Kinevezés esetén 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Elvárt végzettség/képesítés:

 • alapfok – egyéb végzettség, általános iskola 8 osztály

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Minimum 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás)
 • Hatékony munkavégzés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • fényképes szakmai önéletrajz 87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó cselekvőképes, nem áll ezt kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt
 • nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fen a pályázóval szemben

A pályázat benyújtásának határideje:                                           2023. október 16.

A pályázat bontása                                                                          2023. október 20.

A pályázat elbírálásának módja: 

A pályázat feltételének tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálása, intézményvezetői döntés.                          2023. november 10.

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

Az állás tervezett betöltésének időpontja:                                     2023. december.01.

A publikálás tervezett időpontja (kozszolgallas.ksz.gov.hu):       2023. szeptember 01.

Megszakítás