Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Könyvtárhasználati szabályzat

2010 július 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A csömöri Könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A helyben használat ingyenes, a dokumentumok kölcsönzéséhez be kell iratkozni. Az olvasó a beiratkozási tasakon aláírásával ismeri el, hogy a könyvtár használati szabályzatát magára nézve kötelezőnek tartja.

 

BEIRATKOZÁS

Olvasójegyet felnőttek személyi igazolvánnyal, diákok, gyermekek csak jótállóval (18 éven felüli önálló kereső vagy nyugdíjas) válthatnak. A jótállónak be kell mutatnia személyi igazolványát és alá kell írnia a beiratkozási tasakot.

A könyvtár beiratkozási díjat szed, amelynek mértékéről a díjtáblázat tájékoztat. Csak érvényes olvasójegy tulajdonosa kölcsönözhet. A beiratkozás naptári évre szól, megújítása a saját, illetve a jótálló személyi igazolványa ismételt bemutatásával és a tagdíj befizetésével történik.

 

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár állománya – a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Egy alkalommal felnőttek maximum 15 db, a gyerekek pedig 5db könyvet kölcsönözhetnek ki. A kölcsönzési határidő könyveknél 1 hónap. A könyvek kölcsönzési határidejét – ha közben más nem jegyezte elő – legfeljebb 2 alkalommal lehet meghosszabbítani személyesen vagy telefonon (28/543-680).

A kölcsönzési határidő lejárta után késedelmi díjat számítunk fel, melyet a díjtáblázat tartalmaz. A késedelmi díjon felül a mindenkori postaköltség is a késedelmes olvasót terheli. Ha valaki nem hozza vissza határidőre a kikölcsönzött dokumentumokat és nem fizeti meg a késedelmi díjat, a könyvtár követelését peres úton érvényesíti.

Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum beszerzési, vagy piaci ára.

 

ELŐJEGYZÉS

A kikölcsönzésben levő keresett dokumentumok előjegyezhetők. A dokumentum beérkezéséről a felhasználót a könyvtár – telefonon vagy nyílt postai levelezőlapon – értesíti.

RUHATÁR

A könyvtárban a táskákat és kabátokat kötelező a fogasokon, ill. a csomagmegőrzőben tárolni. Az értékek külön kérésre biztonságba helyezhetők a könyvtárosoknál. A táskákban és kabátokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal a könyvtár.

A könyvtári szabályok megsértőitől a kölcsönzési, illetve a helyben használati jogot megvonhatja a könyvtár igazgatója.

Az olvasó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez, valamint a Polgármesteri Hivatalban a jegyzőhöz fordulhat.

Megszakítás