Üdvözöljük!

Kötelező az ingatlanok előtti járdaszakaszok jégmentesítése

2017 január 16. –
Önkormányzati, települési hírek

A helyi környezetvédelemről szóló 22/2015. (IX.25) önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan előtti, melletti és mögötti járdaszakasz tisztítása (síkosság mentesítése) az ingatlan tulajdonosának, vagy használójának a kötelezettsége.

Kérjük, hogy a balesetek elkerülésének érdekében az ingatlanhoz tartozó járdaszakaszon a síkosság mentesítését mindenki végezze el!

Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013 (II.27) önkormányzati rendelet alapján 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki, vagy feljelentéssel élhetnek a Polgármesteri Hivatalnál.

 

Megszakítás