Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Közterület-felügyelői álláshirdetés

2023 április 03. –
Általános hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Próbaidő időtartama:6 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Csömör Nagyközség Közigazgatás területén általános közterület-felügyelői feladatok ellátása. Bűnmegelőzési feladatok végrehajtásában való közreműködés, a szükséges intézkedések megtétele a közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében. Fellépés az épített és természeti környezet védelmének biztosítása érdekében. A közbiztonság és a közrend védelmének biztosítása, az önkormányzati vagyon védelme. A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a (78/1999. XII.29) EüM-BM együttes rendeletében foglaltak szerint.

Pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • közterület-felügyeletnél vagy rendészeti vonalon szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • részletes szakmai a Kttv. 5. sz. melléklete szerint,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
 • egészségügyi, pszichikai alkalmasság meglétét igazoló dokumentum másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázta benyújtásakor nem áll fenn.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 2.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának időpontja: 2023. május 15.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével Csömöri Polgármesteri Hivatal (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Dr. Katona Péter jegyzőnek címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás