Üdvözöljük!

Lakossági fórum a Bócsi kastély (0147/114 hrsz) területét érintő HÉSZ-módosítás tervéről

2023 március 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömör külterület 0147/114 hrsz-ú területre (Bócsi kastély) tulajdonosainak kezdeményezésére elkészült Csömör településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítása. A módosítás kizárólag a 0147/114 hrsz-ú területet érinti.
A helyi építési szabályzat módosítása érdekében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásait figyelembevéve Csömör Nagyközség Önkormányzata 2023. március 30-án, csütörtökön 13.00 órától lakossági fórumot tart.

A fórum helyszíne: 2141 Csömör, Szabadság út 5. (Polgármesteri Hivatal, tanácsterem)

A módosításra azért van szükség, mert a telek a hatályos szabályozás szerint általános mezőgazdasági terület besorolású, ami sem további fejlesztést, sem rendeltetés módosítást nem tesz lehetővé, a terület és a meglévő épület hasznosítását gátolja.

A tulajdonosok az ingatlant oktatás, egészségközpont céljára kívánják módosítani.

A módosítás során a terület továbbra is beépítésre nem szánt terület marad, sok zöldfelülettel. A tervezett besorolás különleges beépítésre nem szánt terület – oktatás és egészségközpont területe. A megengedett legnagyobb beépítés 10%, a legkisebb zöldfelület 60%.

A helyi építési szabályzat módosításának tervdokumentációja az alábbi linkeken keresztül érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/1KeBzbrVa7PAaN6D0XvW8EWe1hBxqPddo?usp=share_link

Kérem, hogy a tervdokumentációval kapcsolatos kérdéseiket legkésőbb 2023. április 5. 12:00 óráig küldjék meg a foepitesz@csomor.hu e-mail címre.

Kérdéseiket, és részvételüket előre is köszönöm!

Csömör, 2023. március 24.

Tisztelettel:

Fábri István
polgármester

Megszakítás