Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Locsolási kedvezmény igényelhető

2016 február 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Idéntől Csömörön is kérhető locsolási kedvezmény a házi kertek locsolására akkor, ha a felhasználónak (kedvezményt igénylőnek) nincs egyéb vízvételezési lehetősége, például saját kútja. Ezt a kedvezmény igénylését követően a DMRV munkatársai ellenőrzik. Az igényt csak egyszer kell benyújtani, azt követően nem kell minden évben megújítani. A kedvezményt már azok is igénybe vehetik, akik nem rendelkeznek külön mellékvízmérővel.

A DMRV a házi kert öntözéséhez vagy haszonállat tartásához szükséges locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül az alábbi feltételek esetén biztosítja:

1.   A kedvezményt azok a felhasználók vehetik igénybe, akik a DMRV Zrt. által rendelkezésre bocsátott igénylőlapot 2 példányban a tárgyév április 15-ig benyújtják a DMRV Zrt. részére.

Az igénylőlap a DMRV Zrt. az ügyfélszolgálati irodákban illetve a DMRV Zrt. honlapjáról érhető el. www.dmrvzrt.hu

2.            A kedvezményt azok a  felhasználók vehetik igénybe, akik – nem úszóteleknek minősülő lakó-, illetve üdülőingatlannal és arra vonatkozóan a szolgáltatóval érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. (A 85/2000. (XI.8.) FVM rendelet a telekkialakításról:

úszótelek: a tömbtelkeken álló külön tulajdonú épületek részére kialakított telek

tömbtelek: az 1988. január 1-je előtti előírások alapján már kialakított, több épülettel beépített építési telek

3.            A kedvezmény május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozik, a csatornahasználati díjnál kerül érvényesítésre. Mértéke: ezen időszakra jutó vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett korrigált mennyisége a csatornahasználati díj felszámításánál.

A DMRV Zrt. a locsolási  kedvezményét nem igényelhetik akik:

•          locsolási célú ivóvízszükségletének kielégítésére a DMRV Zrt. közműhálózaton kívüli egyéb alternatív saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat vízbeszerzési lehetősége van

•             a DMRV Zrt. által átvett, hiteles, záróbélyeggel ellátott locsolási vízmérővel rendelkezik,

•             igénybejelentése – a DMRV Zrt. által lefolytatott ellenőrzés alapján – valótlan adatokat tartalmaz,

•             az igénybejelentés benyújtásának időpontjában, illetve a locsolóvíz-korrekció megadását követően a DMRV Zrt. felé díjhátraléka áll fenn.

 A DMRV Zrt. a felhasználóval történő elszámolás során

•             a beadott igénylőlap adatai alapján a számlázási rendszerben a locsolással összefüggő mennyiségi korrekciót május 1-től szeptember 30-ig az aktuális számlában érvényesíti a diktálást választó felhasználók részére

•             a korrekciók mindaddig érvényesítésre kerülnek, ameddig a felhasználó igénybejelentését vissza nem vonja, illetve az elbírálás szempontjainak teljesülésében változás nem áll be.

 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.

Megszakítás