Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Május 23-án Képviselő-testületi ülést tartanak

2024 május 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. május 23-án 15.30 órától tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.

NAPIRENDI PONTOK:

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről
Előterjesztő: Fábri István polgármester

2.) Tájékoztatás átruházott hatáskörben meghozott döntésekről    
Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnök-helyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

2.) Tájékoztatás átruházott hatáskörben meghozott döntésekről  
Előterjesztő: Rajnai Henrik bizottsági elnök-helyettes, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

3.) Javaslat Csömör, Széchenyi u. 129. 384/8. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére és a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 37/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Károlyfi Levente főépítész (P.H.)

4.) 2023. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló és értékelés elfogadása
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)
Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

5.) A védőnői szolgálat átadás-átvételével kapcsolatos megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Szántóné Hermányos Mária bizottsági elnök, Népjóléti és Kulturális Bizottság
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)

6.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő
Előterjesztés készítője: Epres Csilla ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

7.) A Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft. átszervezése – vagyonkezelési szerződés megvitatása
Előterjesztő: Pásztor Sándor képviselő
Előterjesztés készítője: Szőke Balázs ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

8.) Helyi közlekedésről és közterületek használatáról szóló rendelet módosítása – behajtási engedélyezés változtatása
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

9.) Közlekedésbiztonsági fejlesztések – trafibox beszerzése 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)                                                          

10.) A Csömöri Polgárőr Egyesület támogatási szerződésének módosítása — térfigyelő kamerarendszer 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

11.) Általános Iskolai kerékpáros nap támogatása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

12.) Holló utca és Héja utca aszfaltozása – kivitelező kiválasztása
Előtertjesztő: Eigler Tamás beruházási tanácsnok 
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

13.) Tücsökdomb utca aszfaltozási munkái – lakossági önerős útépítési határozat módosítása 
Előterjesztő: Rajnai Henrik képviselő, Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                          
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

14.) Világversenyen részt vevő csömöri sportolók támogatása  
Előterjesztő: Fábri István polgármester
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)  

15.) A Közösségi tér- és közterület-fejlesztési programterv (2023—2027. év) módosításai 
Előterjesztő: Fábri István polgármester

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései
Képviselők, Hivatalvezetők

—  Z Á R T  Ü L É S —

1.) Javaslat az „Év pedagógusa” díjra
Előterjesztő: Tormay-Lesták Mária alpolgármester
Előterjesztés készítője: Dr. Kovács Lajos aljegyző (P.H.)  

2.) Hatósági ügyben hozott fellebbezés megtárgyalása —  szabálytalan külterületi ingatlanhasználat 
Előterjesztő: Pásztor Sándor bizottsági elnök, Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság 
Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

3.) Közterület használatára vonatkozó önkormányzati döntéssel szembeni fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Tihanyi Ferenc bizottsági elnök, Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság 
Előterjesztés készítője: Boros Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

Csömör, 2024. május 17.

Megszakítás