Üdvözöljük!

Megalakult az új képviselő-testület

2014 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Október 27-én, hétfőn 18 órakor tartotta az újonnan megválasztott képviselő-testület első, alakuló ülését, melyen a polgármesteri és képviselői eskütétel mellett alpolgármester választásra és a szakmai bizottságok felállítására is sor került. A négy éve megkezdett hagyományt folytatva az önkormányzat az alakuló ülésre idén is meghívta a helyi intézmények, nagyobb szervezetek és egyházak vezetőit.

Az ünnepi  alakuló ülés a zsúfolásig megtelt tanácsteremben a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Dr. Winkler Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke az ülés elején elmondta, hogy az október 12-én lezajlott önkormányzati képviselők és polgármester választás ismét zökkenőmentesen és rendben zajlott a községben. Az elnök megköszönte a választásban részt vevő vezetők, Pálffy László és Hartmann József, a Helyi Választási Bizottság munkatársainak, valamint Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető és dr. Katona Péter jegyző, illetve a szavazatszámlálók munkáját. Dr. Winkler Zoltán ezután ismertette a választás eredményeit. (Lásd. 6-7. oldal)

Ezt követően az új képviselők, majd Fábri István polgármester eskütételére került sor, melyet a polgármester programjának ismertetése követett. ( A részletes programot a Hírmondó következő számában olvashatják.)

A képviselő-testület tagjai: Fábri István, Tormay-Lesták Mária, Kadók Ferencné, Madarasné dr. Hülitzer Katinka, dr. Szarka Zsuzsanna, Szántóné Hermányos Mária, Eigler Tamás, Pásztor Sándor és. Tihanyi Ferenc

Ezután Fábri István javaslatot tett az alpolgármester személyére. Az önkormányzat új alpolgármesterének a testület egyhangú szavazással Tormay-Lesták Máriát választotta, aki az általános helyettesítésen túl a korábbi szakmai területéből az oktatási és ifjúsági ügyekért felel majd. Munkáját társadalmi megbízatás keretében látja el. A négy évvel ezelőtt megteremtett civil hagyomány folytatásaként az alpolgármester is rövid programbeszédet mondott.

A bizottságok egy része átalakult, valamint két szakmai területen, elsősorban a nagyobb projektek vezetésére, ún. tanácsnoki pozíciót is létrehoztak. Az ülésen a bizottságok egyelőre csak a képviselő-testületi tagokkal alakultak meg, a külső szakmai tagok felkérése a következő napokban – lapzártánkat követően – zajlik majd. Az ülésen a képviselő-testület  megállapította a polgármester, alpolgármester és képviselők illetményét is.

 

A képviselő-testület mellett működő bizottságok és annak tisztségviselői

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Elnök: dr. Szarka Zsuzsanna

Elnök-helyettes: Szántóné Hermányos Mária

Tagok: dr. Hülitzer Katinka és Kadók Ferencné

 

Egészségügyi tanácsnok: dr. Szarka Zsuzsanna

 

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Elnök: Eigler Tamás

Elnök-helyettes: Kadók Ferencné

Tag: Pásztor Sándor

 

Berhuházási tanácsnok: Eigler Tamás

 

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Elnök: Pásztor Sándor

Elnök-helyettes: Tihanyi Ferenc

Tag: dr. Szarka Zsuzsanna

 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Tihanyi Ferenc

Elnök-helyettes: Kadók Ferencné

Tag: Szántóné Hermányos Mária

 

A polgármester, alpolgármester és képviselők illetménye

A polgármester illetményét idén már központi törvény szabályozza. Csömör, mivel nem éri el a 10 ezer fős lakosságszámot, az 1 500 fős kistelepülésekkel esik egy kategóriába, így a 2006-os szinthez képest is csökkent a helyi polgármester bére, ami mostantól havi 448 726 Ft, amihez 15%-os költségtérítés jár. A nagyobb településeken viszont, ahol döntően pártok jelöltjei töltik be ezt a tisztséget, a korábbiakhoz képest magasabb bért határoztak meg a településvezetőknek.

Fábri István polgármester elmondta, hogy bár 2010 óta a törvény – a kötelezően megválasztandó testületi helyettes mellett – lehetőséget ad külsős alpolgármester alkalmazására is, Csömörön luxusnak tartaná ezt bevezetni. Ráadásul a legitimitása sem lenne meg egy ilyen személynek, hisz nem a választópolgárok akaratából töltene be vezető pozíciót. 2010 év végén az aljegyzői poszt is megszüntetésre került, döntően takarékossági okokból, amit most sem kívánnak visszaállítani.

Az alpolgármester illetményét szintén törvény szabályozza, szűk döntési keretet adva a testületnek. A társadalmi megbízatásban ellátott díj mellé sem cafeteria (béren kívüli juttatás), sem pedig végkielégítés nem adható. Ennek figyelembe vételével is a képviselő-testület az alpolgármester díjazását havi bruttó 201 915 Ft illetményben, valamint havi bruttó 30 284 Ft költségtérítésben határozta meg.

A képviselők, bizottsági tagok és tanácsnokok havi bruttó tiszteletdíját a törvény nem szabályozza. A képviselő-testület a következő 5 éves ciklusra a illetményeket alábbiak szerint határozta meg:

Képviselők alapdíja bruttó 75 000 Ft

Bizottsági elnökök díja bruttó 50 000 Ft

Bizottsági elnökhelyettesek díja bruttó 35 000 Ft

Bizottság tagság díja bruttó 30 000 Ft (két funkciónál több esetén funkciónként csak 10 000 Ft)

Tanácsnokok díja 40 000 Ft

Külső bizottsági tagok díja 50 000 Ft

 

 

 

Megszakítás