Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 június 29. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. július 2-án csütörtökön, 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. július 2-án csütörtökön, 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Beszámoló a csömöri sportszakosztályok működéséről                 Fábri István

az elmúlt években végrehajtott sportfejlesztések tükrében               polgármester

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

3.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.                     Eigler Tamás

2015. II. félévi finanszírozása                                                                                   bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri  Hivatal)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

4.) Együttműködési szerződés meghosszabbítása az Éless-Szín       Dr. Szarka Zsuzsanna

Alkotó- és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel                 bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Dr. Éless Béla ügyvezető (Éless-Szín Kft.)

 

5.) Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyére jelentkező   Tormay-Lesták Mária

pályázók meghallgatása                                                                                  alpolgármester

Meghívott vendég: Horváth-Veress Zsófia és Unyi Tamara pályázók

 

6.) Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai programjának       Dr. Szarka Zsuzsanna

módosítása                                                                                                           bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

7.) Szlovák Ház kiegészítő munkálatai                                                      Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Szabó Erzsébet elnök (Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)

 

8.) Móricz Zsigmond utca alatti terület rendezése                                  Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Fényes Péterné tulajdonosi képviselő

 

9.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.                                 Eigler Tamás

haszonkölcsön szerződése ingóságokra                                                      bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Lukács Gábor ügyvezető (CSÖTESZ Nonprofit Kft.)

 

10.) Csömöri oktatási intézmények fenntartása, működtetése           Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

                                                                                                                                 Tormay-Lesták Mária

                                                                                                                                 alpolgármester

 

11.) Petőfi Sándor Művelődési Ház elektromos hálózatának              Eigler Tamás

fejlesztése                                                                                                           bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

12.) Nefelejcs Művészeti Óvoda karbantartási munkái                        Eigler Tamás          

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

13.) Csömör, 1737 hrsz.-ú belterületi ingatlan ajándékozása              Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)


 

14.) 023/4 hrsz.-ú erdő megvásárlása                                                            Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

15.) Csömör Nagyközség 2015. évi költségvetéséről szóló                   Eigler Tamás

 2/2015. (II. 23.) sz. rendeletének módosítása                                           bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

16.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek                  Pásztor Sándor

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.)        bizottsági elnök

sz. önkormányzati rendelet módosítása     

Ügyrendi-, Sport- és Közbiztonsági bizottság              

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

17.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2012–2016 –   Fábri István

járdafelújítási program és iskolafelújítás                                                            polgármester

                                                                                                                                 Eigler Tamás

                                                                                                                                 beruházási tanácsnok

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

– ZÁRT ÜLÉS –

 

1.) Területi védőnői munkakörre kiírt pályázat elbírálása                  Dr. Szarka Zsuzsanna     

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                         bizottsági elnök

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

2.) Nefelejcs Művészeti Óvoda igazgatói álláshelyére                         Tormay-Lesták Mária

kiírt pályázat elbírálása                                                                                  alpolgármester

 

 

Csömör, 2015. június 26.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás