Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2017 március 27. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 30-án csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

  

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. március 30-án csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója                    Pásztor Sándor

                                                                                                                                 bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Lajmer György rendőr alezredes, mb. kapitányságvezető (Gödöllői Rendőrkapitányság)

Ignéczi József rendőr őrnagy (Gödöllői Rendőrkapitányság)

Balázs Zoltán rendőr százados, őrsparancsnok (Kistarcsai Rendőr Őrs)

 

3.) A környezetvédelmi akciósorozat időpontjainak                              Pásztor Sándor

megvitatása                                                                                                          bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P. H.)

 

4 .) Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozási                         Tormay-Lesták Mária

hirdetménye, óvodai csoportok számának meghatározása                  alpolgármester

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P. H.)

Meghívott vendég: Unyi Tamara igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

 

5.) Csömöri Krammer Teréz Alapfokú Művészeti Zeneiskola           Tormay-Lesták Mária

alapfeladatainak bővítési javaslata                                                            alpolgármester

Előterjesztést készítette: Tormay-Lesták Mária alpolgármester

6.) Dr. Bándi Gyula leköszönő önkormányzati bizottsági tag Fábri István

köszöntése az alapvető jogok biztosa jövő nemzedékek                      polgármester

érdekeinek védelmét ellátó helyettesévé történő kinevezése

alkalmából

 

7.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról szóló   Dr. Szarka Zsuzsanna

önkormányzati rendelet módosítása – újszülöttek támogatása         bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

8.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról,                           Dr. Szarka Zsuzsanna

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló               bizottsági elnök     

önkormányzati rendelet módosítása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

9.) Csömör, Ady Endre utca 1. I. em. 4. szám alatti                                  Dr. Szarka Zsuzsanna

szolgálati lakás ügye                                                                                         bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

10.) Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. közötti terület –                                Tihanyi Ferenc

437, 438, 439 hrsz. ingatlanok településfejlesztési                                 bizottsági elnök

szerződésének megvitatása

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

11.) Edloman területen utcanevek meghatározása                                  Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

12.) Településképi arculati kézikönyv és településképi                       Tihanyi Ferenc

rendelet megalkotásának elindítása                                                            bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        

Előterjesztést készítette: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

13.) Energia megtakarítási intézkedési terv                                              Eigler Tamás

közintézmények épületeiről                                                                           bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

14.) A Kossuth utcai járdafelújításhoz és a Tinódi köz                          Eigler Tamás

területrendezéséhez kapcsolódó fejlesztések                                          bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

15.) Laky sarki buszmegálló bővítéséről és üzemeltetéséről               Eigler Tamás

haszonkölcsön szerződés megvitatása                                                        bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

16.) A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                 Eigler Tamás

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                 bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

17.) Az önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló rendelet                   Eigler Tamás

módosítása                                                                                                            bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

18.) Rendelettervezet a kiadások készpénzben történő                         Eigler Tamás

teljesítésének eseteiről                                                                                    bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

19.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

–        Z Á R T   Ü L É S –

1.) Védőnői pályázat elbírálása                                                                     Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Zárt ülést kérő pályázó

Csömör, 2017. március 24.

 

 

                                                                             Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Általános hírek

Hagyományok napja

2024. április 20-án, 10.00 órától Hagyományok napja rendezvényt tartanak a Hősök terén, a Mesterségek bemutatója

Bővebben
Megszakítás