Üdvözöljük!

Meghívó

2015 november 10. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 12-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. november 12-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Számlavezető pénzintézet kiválasztása                                               Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég: Zsarnai Béla pénzügyi szakértő

 

3.) Hatósági észrevétel a Nefelejcs Művészeti Óvoda                          Fábri István

névhasználatának felülvizsgálatára                                                           polgármester

Előadó: Tormay-Lesták Mária alpolgármester

Meghívott vendég: Unyi Tamara igazgató (Nefelejcs Művészeti Óvoda)

 

4.) Pest megye önálló NUTS2-es régióvá válásának                               Fábri István

támogatása                                                                                                           polgármester

Előadó: Dr. Katona Péter jegyző


 

5.) A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási  feladatok         Dr. Szarka Zsuzsanna

ellátási módjának és szervezeti kereteinek felülvizsgálata               bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető

(Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

6.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok                 Dr. Szarka Zsuzsanna

igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló                                     bizottsági elnök

önkormányzati rendelet módosítása

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető

(Szociális Alapszolgáltatási Központ)

 

7.) Beszámoló a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező                         Tihanyi Ferenc

Nonprofit Kft. 2014/2015. bajnoki évéről                                                   bizottsági elnökhelyettes

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                      

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

8.) A Rubeola FC-nek nyújtandó támogatás megvitatása                      Tihanyi Ferenc

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   bizottsági elnökhelyettes

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

9.) Helyi telekadó rendelet módosítása                                                      Fábri István

Előadó: Varga Mária Terézia adóügyi ügyintéző (P.H.)                                polgármester

 

10.) Talajterhelési díj rendelet módosítása                                              Dr. Katona Péter

Előadó: Varga Mária Terézia adóügyi ügyintéző (P.H.)                                jegyző

 

11.) A Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek nyújtandó                 Pásztor Sándor

támogatás megvitatása                                                                                    bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                      

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

12.) Villamos energiaszolgáltató kiválasztása a 2016. évre                 Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

13.) Polgármester jutalmazása                                                                       Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

 

 


 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015. évi                                Eigler Tamás

költségvetési rendeletének módosítása                                                     bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

15.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása                                       Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

16.) Közterületi vízelvezetési fejlesztések – Széchenyi út Laky       Eigler Tamás

saroktól induló szakasza – kivitelező kiválasztása                               beruházási tanácsnok

Előadó: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)                                          

 

17.) Mókus utcai ingatlan ügye                                                                      Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        bizottsági elnök

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)                                                                

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

Csömör, 2015. november 6.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás