Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2017 február 27. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 2-án csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

  

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2017. március 2-án csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet                      Tihanyi Ferenc

megalkotása                                                                                                         bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette:

Király Noémi főépítész (Csömör Nagyközség Önkormányzata)

 

3.) A Csömöri Gazdaszövetkezet településrendezési                            Kadók Ferencné

szerződésének megvitatása                                                                            bizottsági elnök-helyettes

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette:

Benkó Gábor műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég: Tormay Tibor Csömöri Gazdaszövetkezet elnöke,

Bódis István Csömöri Gazdaszövetkezet elnökségi tag

 

4.) A Csömöri Községgondnokság és a Csömöri Települési                 Eigler Tamás

Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatmegosztása, költségvetési             bizottsági elnök

előirányzatainak módosítása

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég:

Lukács Gábor intézményvezető (Csömöri Községgondnokság)

Kulich Gábor ügyvezető (Csömöri Településszolgáltató Nonprofit Kft.)


 

 

5.) Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház                             Dr. Szarka Zsuzsanna

igazgatói álláshelyének betöltésére                                                             bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

6.) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról            Dr. Szarka Zsuzsanna

szóló 4/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása                  bizottsági elnök

 – újszülöttek támogatása

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

7.) Regionális célú alapítványok támogatása                                            Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                         bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)

 

8.) A csömöri 0102/15 és 0102/28 hrsz. ingatlanok megvásárlása        Fábri István

kilátó építése céljából                                                                                       polgármester

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)        

 

9.) A csömöri 0114/13 hrsz. mezőgazdasági ingatlan                              Tihanyi Ferenc

felajánlásának megvitatása                                                                            bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

10.) A megvásárlás alatt álló Vörösmarty u. 2. szám alatti ingatlan  Eigler Tamás

bérleti szerződésének megvitatása                                                              bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

 

11.) Erkel Ferenc utca aszfaltozási munkálataihoz                                 Eigler Tamás

kivitelező kiválasztása – 2. ütem                                                                  beruházási tanácsnok

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

12.) A Nefelejcs Művészeti Óvoda és a Petőfi Sándor                           Eigler Tamás

Művelődési Ház bérrendezési kérelme                                                      bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

13.) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú uniós ASP pályázat          Eigler Tamás

megvitatása                                                                                                          bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

14.) A 2016. évi belső ellenőrzési jelentésekre tett intézkedések      Eigler Tamás

értékelése                                                                                                              bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

15. ) Az iskolai ingatlanok működtetésével kapcsolatos                       Fábri István

kérdések megvitatása                                                                                       polgármester

 

16.) Egyes használt utcanevek hivatalos meghatározása                       Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)

 

17.) 2017. évi igazgatási szünet elrendelése                                              Dr. Katona Péter

Előterjesztést készítette:Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.) jegyző

 

18.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                      Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

 

 

 

Csömör, 2017. február 24.

 

 

                                                                             Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás