Üdvözöljük!

Meghívó

2016 szeptember 05. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. szeptember 8-án csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. szeptember 8-án csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                            Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A nyári világversenyeken kiemelkedő eredményeket elért           Fábri István

csömöri utánpótlás sportolók köszöntése                                                   polgármester

 

3.) A 2016. október 2-i népszavazással összefüggő,                                 Dr. Katona Péter

az állami költségvetés által nem fedezett kiadások                               jegyző

Előterjesztést készítette:                                                                                    

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)                       

 

4.) A II. világháborúban Csömörön hősi halált halt magyar                 Dr. Szarka Zsuzsanna

katonák emléktáblájának létesítése                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Aranyossy Péter Máté történész

 

5.) A Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.                              Eigler Tamás

átalakítási határidejének módosítása                                                         bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                

Meghívott vendég: Lukács Gábor ügyvezető (Csötesz Nonprofit Kft.)


6.) A Csömöri Községgondnokság megalapítási határidejének          Eigler Tamás

módosítása                                                                                                            bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

 

7.) A csömöri 0138/76 és 0138/79 hrsz.-ú ingatlan értékesítési            Eigler Tamás

pályázatára beérkezett ajánlatok elbírálása                                             bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

 

8.) Csömöri Szabadtéri Sportközpont fejlesztése –                                 Pásztor Sándor

terepfutó- és kerékpárpálya létesítéséhez szükséges,                           bizottsági elnök

kapcsolódó önerős beruházások

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport- és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

9.) Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója                          Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                    bizottsági elnök

Meghívott vendég:

Szőke Zoltán elnök (Csömöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület)

 

10.) Helyi Építési Szabályzat hibajavítása                                                            Tihanyi Ferenc

(Ferenc utca alatti mezőgazdasági terület)                                               bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

 

11.) A Liget utca és a Formás utca út- és csapadékvíz- és elvezetési Eigler Tamás

rendszerének fejlesztése                                                                                 bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság

 

12.) Egészségház kiviteli tervei                                                                     Eigler Tamás

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                 bizottsági elnök

 

13.) Az önkormányzat és a Rotti Moda Kft. közötti per                         Dr. Katona Péter

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                 jegyző

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

14.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                      Képviselők

                                                                                                                                  Hivatali vezetők

 

Csömör, 2016. szeptember 2.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás