Üdvözöljük!

Meghívó

2015 június 02. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-én csütörtökön, 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. június 4-én csütörtökön, 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Tájékoztató a Falunapok rendezvénysorozatról                                Tormay-Lesták Mária

Előadó: Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)              alpolgármester

Miklós Daniella kommunikációs vezető (Polgármesteri Hivatal)

Fabók Katalin rendezvényszervező (P.H.)

 

3.) Iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörre kiírt            Dr. Szarka Zsuzsanna

 pályázat elbírálása                                                                                           bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Kis Klaudia pályázó

 

4.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.                                  Eigler Tamás

finanszírozása 2015. június 1-től                                                                  bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Lukács Gábor ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

5.) A Pest megyei Kormányhivatal javaslata                                             Dr. Katona Péter

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)                                                              jegyző

 

6.) Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának             Tihanyi Ferenc

módosítása                                                                                                            bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

7.) Csömör Nagyközség Településszerkezeti Terve és Helyi             Tihanyi Ferenc

Építési Szabályzata eseti módosításának jóváhagyása                         bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

8.) Gyógyír Patika Bt. ingatlanának tulajdonjogi                                    Dr. Katona Péter

bejegyzése                                                                                                            jegyző

 

9.) Mókus árok környezetének telekhatár problémái                            Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

10.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2014. évi Költségvetési   Eigler Tamás

rendeletének módosítása                                                                                bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

11.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozóinak                     Eigler Tamás

kérelme                                                                                                                 bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

12.) Óvodai technikai dolgozók kérelme                                                    Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

13.) A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól                 Tihanyi Ferenc

szóló 37/2013(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása                bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

14.) Útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendelet                 Fábri István

Előadó: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)                                                             polgármester

 

15.) Formás utca stabilizálásának ügye                                                      Eigler Tamás

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)                                        beruházási tanácsnok

 

 

 

16.) Iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörre kiírt         Dr. Szarka Zsuzsanna

 pályázat elbírálása                                                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                                   

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

 

17.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

Csömör, 2015. május 29.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás