Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 január 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 22-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. január 22-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

N A P I R E N D

 

 

Az ülés az év első rendes képviselő-testületi ülésének alkalmából a

HIMNUSZ eléneklésével kezdődik.

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                                   Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről                        polgármester

 

2.) Csömör Kincse Díjak átadása                                                                       Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

                                                                                                                                 Tormay-Lesták Mária

                                                                                                                                 alpolgármester

 

3.) Közétkeztetési szerződés felülvizsgálata                                                   Tormay-Lesták Mária

Meghívott vendégek:                                                                                           alpolgármester

Bátovszky János igazgató (Mátyás Király Általános Iskola)

Lukács Lászlóné igazgató (Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Hegyesiné Nagy Ibolya (Szociális Alapszolgáltatási Központ)

Szőkéné Farkas Anikó dietetikus

 

 

4.) Tájékoztatás az éjszakai iránytaxi forgalomszámlálási                           Tormay-Lesták Mária

adatairól                                                                                                                 alpolgármester

 

 

5.) 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének első vitája                         Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                           bizottsági elnök

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

6.) Csömöri Települési Értéktár Bizottság létrehozása,                                 Sz. Hermányos Mária

munkaterve és költségvetése                                                                              képviselő

 

7.) A Csömör 622/2 hrsz.-ú ingatlan                                                                  Tihanyi Ferenc

 megvételére beérkezett kérelem elbírálása                                                    bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                             

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

8.) Településrendezési eszközök módosítása                                                  Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P. H.)

 

9.) Hyginett Kft. ingatlanaira vonatkozó rendezési terv                               Tihanyi Ferenc

módosítása                                                                                                             bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

10.) Kérelem utca elnevezésre                                                                            Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

11.)Területi védőnői álláspályázat elbírálása                                                  Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                              bizottsági elnök

 

 

12.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                              Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

– Z Á R T  Ü L É S –

 

 

1.) Javaslat Csömör Tiszteletbeli Polgára cím odaítélésére                           Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

 

Csömör, 2015. január 16.

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás