Üdvözöljük!

Meghívó

2016 március 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. március 17-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. március 17-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Védőnői szolgálat szakmai beszámolója                                 Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette:

Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég: Káposztás Istvánné vezető védőnő

Pest Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézet (Gödöllő),

Tóth Erika, Robitschek Andrea védőnők (Csömör)

 

3.) A 2016/2017-es nevelési évre vonatkozóan a Csömöri                     Fábri István

Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozás időpontjának,                            polgármester

valamint az induló óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztést készítette: Tormay-Lesták Mária alpolgármester (P. H.)

Meghívott vendég: Unyi Tamara igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

4.) A települési hulladékgazdálkodásról szóló 12/2014.(V.30.)          Tihanyi Ferenc

számú rendelet módosítása                                                                           bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Meghívott vendég:

Kulich Gábor ügyvezető helyettes (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

5.) Petőfi Sándor Művelődési Ház bérleti díjának megállapítása     Dr. Szarka Zsuzsanna

nyári táborok céljára                                                                                        bizottsági elnök                 

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (P.H.)

Meghívott vendég: Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

 

6.) Biológiai minták szállításának költségtérítése                                  Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

7.) Medikopter Alapítvány támogatása                                                      Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

8.) Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért     Dr. Szarka Zsuzsanna

Közhasznú Szervezet támogatása                                                                bizottsági elnök                 

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

9.) A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról, azok                 Dr. Szarka Zsuzsanna

igénybevételéről és a fizetendő  térítési díjakról szóló                        bizottsági elnök                 

7/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

10.) A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség      Eigler Tamás

 kérelmének megvitatása gyülekezeti ház, lelkészi hivatal                bizottsági elnök

és lelkészlakás építésének támogatására

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég: Esztergály Előd Gábor református lelkész,

Deák Ferencz gyülekezeti gondnok (Csömöri Református Egyházközség)

 

11.) Beszámoló a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú                Fábri István

Művészeti Iskola 2015/2016. tanév I. félévéről                                         polgármester

Előterjesztést készítette: Tormay-Lesták Mária alpolgármester (P. H.)

Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens

 

12.)Javaslata 2016. év további közterületi fejlesztéseire                   Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

                                                                                                                                 Eigler Tamás

                                                                                            beruházási tanácsnok

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi                               Eigler Tamás

költségvetéséről szóló  2/2016.(II.19.) rendelet módosítása                 bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)      

 

14.) A „27/2010.(XII.17.) az önkormányzat tulajdonában álló              Eigler Tamás

lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról”      bizottsági elnök

szóló rendelet módosítása

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)      

 

15.) A Csömör név használatának engedélyezése                                   Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

—    Z Á R T  Ü L É S—

 

 

1.) Iskola-egészségügyi és területi védőnői munkakörre                     Dr. Szarka Zsuzsanna

kiírt álláspályázatra jelentkező pályázó meghallgatása                      bizottsági elnök

és elbírálása                                                                                                        

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Tamás Lászlóné igazgatási főelőadó (P.H.)

Meghívott vendég: Török Mónika pályázó

 

 

Csömör, 2016. március 11.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István

polgármester

A meghívó letölthető innen.

Megszakítás