Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2016 február 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 18-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. február 18-án, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) Szervezeti és      Dr. Szarka Zsuzsanna

Működési Szabályzatának módosítása                                                      bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                           

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Hegyesiné Nagy Ibolya (SZAK-vezető), Szóró Gabriella (SZAK vezető-helyettes)

 

3.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai                                Dr. Szarka Zsuzsanna

programjának módosítása                                                                               bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                           

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég:

Hegyesiné Nagy Ibolya (SZAK-vezető), Szóró Gabriella (SZAK- vezető-helyettes)

 

4.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2/2015. (II.23.)                       Eigler Tamás

költségvetési rendeletének módosítása                                                      bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette:

Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)                                                                                                   

5.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi                                 Fábri István

költségvetésének elfogadása                                                                          polgármester

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

6.) A Csömör név használatának engedélyezése                                     Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

7.) Gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató övezet bővítése                    Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnöke

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

8.) Házi komposztálási program Csömörön                                              Sz. Hermányos Mária

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnökhelyettes

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

9.) Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1994-1/2015 számú                        Dr. Katona Péter

törvényességi felhívásának megtárgyalása                                              jegyző

 

 

10.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

– Z Á R T  Ü L É S –

 

1.) Kifogás a Magyar Agrárkamara állásfoglalásával                            Dr. Katona Péter

szemben                                                                                                                jegyző

 

2.) Javaslat Csömör Községért emlékérem adományozására              Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   Pásztor Sándor                 

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)            bizottsági elnök

 

 

Csömör, 2016. február 12.

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás