Üdvözöljük!

Meghívó

2016 április 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 14-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. április 14-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Csömöri Polgárőrség számára vásárolt járőrautó                          Pásztor Sándor

ünnepélyes átadása                                                                                           bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Meghívott vendég: Túrós András elnök (Országos Polgárőr Szövetség)

Dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos rendőrkapitány

(Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllő Rendőrkapitányság)

Mihalovics Bertalan elnök (Csömöri Polgárőr Egyesület)

Perlaki Attila ny. rendőrezredes

 

3.) A Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolójának            Pásztor Sándor

megvitatása                                                                                                                      bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző

(Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég: Dr. Bozsó Zoltán c. r. dandártábornok,

rendőrségi főtanácsos rendőrkapitány

(Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gödöllő Rendőrkapitányság)

Ignéczi József rendőr őrnagy őrsparancsnok (Kistarcsai Rendőrőrs)


 

4.) Petőfi Sándor Művelődési Ház 2016. évi érdekeltségnövelő         Eigler Tamás

pályázatához saját erő hozzárendelése                                                      bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)      

Meghívott vendég: Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

 

5.) Árpád utcai ingatlan közösségi célú hasznosítása                            Fábri István

Előterjesztést készítette: Kulich Gábor ügyvezető helyettes                        polgármester

(Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

6.)Külterületi környezetvédelmi akciók költségvonzata                    Pásztor Sándor

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző                    képviselő

 

7.)A helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló                   Pásztor Sándor

15/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása                            bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető

 

8.) Beszerzési szabályzat tervezetének megvitatása                              Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

9.) 2015. évi belső ellenőrzési jelentések és az azokra tett                  Eigler Tamás

intézkedések végrehajtásának megvitatása                                             bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

10.) A Mátyás Király Általános Iskola igazgatói álláshelyére                       Fábri István

beérkezett pályázat véleményezése                                                                       polgármester

Meghívott szakértő:                                                                                            Tormay-Lesták Mária

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P. H.)                                      alpolgármester

Meghívott pályázó: Bátovszky János

 

11.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola  Fábri István

igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat véleményezése                polgármester

Meghívott szakértő:                                                                                            Tormay-Lesták Mária

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P. H.)                                      alpolgármester

Meghívott pályázó: Ráduly Ildikó

 

12.) Csömöri Tót Hagyományok Háza                                                         Fábri István

villamos energetikai fejlesztése                                                                  polgármester

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)        Eigler Tamás

Meghívott vendég: Szabó Erzsébet elnök                                                     bizottsági elnök

(Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat)


 

13.) Európai uniós pályázatokon való részvétel megvitatása              Fábri István

polgármester

Eigler Tamás

beruházási tanácsnok

 

14.) Önkormányzati ingatlan közlekedésbiztonsági                              Fábri István

és településképi szempontú rendezése                                                      polgármester

Előterjesztést készítette: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

 

15.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában               Dr. Katona Péter

lévő vadászterületek képviseletének megvitatása                                 jegyző

 

16.) Tájékoztató a KEHOP-2-2-2-15-2015-00005 sz.                                Fábri István

szennyvíztisztító fejlesztési pályázat együttműködési                        polgármester

megállapodásáról

 

17.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései                                        Képviselők

                                                                                              Polgármesteri Hivatal vezetői

 

 

 

 

Csömör, 2016. április 8.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás