Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 október 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. október 15-én csütörtökön, 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. október 15-én csütörtökön, 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                      ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                                   Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről                      polgármester

 

2.) Egészségház építési tervei                                                                            Dr. Szarka Zsuzsanna

Előadó: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)         egészségügyi tanácsnok

Meghívott vendég:                                                                                                   Eigler Tamás

Müller Ferenc építész (Mata-dór Architektúra Kft.)                                            beruházási tanácsnok

Zsuffa Zsolt Ybl-díjas építész (Zsuffa és Kalmár Építész Műterem)               

Király Noémi főépítész (P. H.)                                                                              

                                                                                                                                   

3.) A helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról,                           Tihanyi Ferenc

működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló rendelet                    bizottsági elnök

megalkotása                                                                                                           

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                           

Előadó: Király Noémi főépítész (P. H.)

 

4.) Beszámoló a Csömöri Krammer Teréz                                                      Tormay-Lesták Mária

Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014–2015. évi tanévéről                        alpolgármester

Meghívott vendég: Ráduly Ildikó igazgató

(Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási szakértő

 

5.) A Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola              Tormay-Lesták Mária

2015/2016. évi munkaterve                                                                                   alpolgármester

Meghívott vendég: Ráduly Ildikó igazgató

(Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási szakértő

 

6.) A központi törvényi rendelkezésekből fakadó                                           Eigler Tamás

költségnövekedés a helyi gyermek- és közétkeztetésben                          bizottságielnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

7.) Közösségi tér- és közterület-fejlesztési program 2012–2016.              Fábri István

Főutak és közösségi terek parkosítása 2015-ben                                          polgármester

Előadó: Kulich Gábor ügyvezető helyettes                                                        

(Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)                                               

 

8.) A közterületi fásítás megnövekedett költségigénye                                 Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                          bizottsági elnök

Előadó: Vadász László igazgatási ügyintéző (P. H.)

 

9.) Csömöri Szabadtéri Sportcentrum esővíz-elvezetési                               Eigler Tamás

rendszerének fejlesztése                                                                                        bizottsági elnök

Pénzügyi-, Ellenőrző- és Vállalkozói Bizottság                                                  

Meghívott vendég: Válé Flórián ügyvezető                                                      

(Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

10.) Csömöri Települési Értéktár Bizottság beszámolója,                             Sz. Hermányos Mária

a települési értéktár első elemeinek elfogadása                                              képviselő

 

11.) Az Önkormányzat és a helyi cégek közötti                                               Fábri István

településnév-használati megállapodás kiegészítése                                     polgármester

Előadó: Miklós Daniella kommunikációs vezető (P. H.)

 

12.) Ady E. u. 1. sz. alatti bérlakás átminősítése                                              Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                              bizottsági elnök

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)                                 

 

13.) Hozzájárulási kérelem a Kistarcsai Rendőrőrs                                       Pásztor Sándor

új épületének kialakításához                                                                                 bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság

 

14.) Közterületi vízelvezetési fejlesztések –                                                      Fábri István

Erzsébet u., Széchenyi út, Jókai u. patakhíd és Szabadság út                      polgármester

Előadó: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P. H.)


 

15.) Mókus utcai ingatlan ügye                                                                              Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                           bizottsági elnök

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)                                                                

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                                Képviselők

                                                                                                                                        Hivatalvezetők

 

 

 

 

Csömör, 2015. október 9.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás