Üdvözöljük!

Meghívó

2016 május 10. –
Önkormányzati, települési hírek

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. május 12-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Várjon Dénes Bartók-Pásztory-díjas                                                     Fábri István

 zongoraművész köszöntése                                                                            polgármester

 

3.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és                                  Dr. Szarka Zsuzsanna

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról                                                 bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető

(Szociális Alapszolgáltató Központ)

Unyi Tamara (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

Bátovszky János (Mátyás Király Általános Iskola)

 

4.) Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola        Tormay-Lesták Mária

átszervezésének véleményezése                                                                  alpolgármester

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

5.) Csömöri Települési Értéktár Bizottság beszámolója és éves        Sz. Hermányos Mária

munkaterve                                                                                                          képviselő

Előterjesztést készítette: Szántóné Hermányos Mária képviselő

 

6.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.                                 Eigler Tamás

mérlegbeszámolója                                                                                           bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég: Lukács Gábor ügyvezető

(Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

7.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés                          Tihanyi Ferenc

módosítása                                                                                                           bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Meghívott vendég: Kulich Gábor ügyvezető-helyettes

(Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

8.) A hulladékelszállítással kapcsolatos hatósági határozatok          Dr. Katona Péter

végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása                   jegyző

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

Meghívott vendég: Kulich Gábor ügyvezető-helyettes

(Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)

 

9.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2015.          Eigler Tamás

évi mérlegbeszámolójának megvitatása                                                    bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

10.) Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. 2017.        Eigler Tamás

évi TAO-s pályázatához saját erő biztosítása                                           bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

Meghívott vendég: Válé Flórián ügyvezető

(Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

11.) A 4-ST Kft. névhasználati kérelme                                                      Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2016. évi                               Eigler Tamás

költségvetéséről szóló rendelet módosítása                                             bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 


 

13.) Emlékmű köz Vodafone állomás pótlása és új Digi                       Tihanyi Ferenc

átjátszóállomás létesítése                                                                               bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető

 

14.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései                                        Képviselők

                                                                                                                                 Polgármesteri Hivatal

vezetői

 

 

 

 

 

—    Z Á R T  Ü L É S

 

 

1.) Jelölés az „Év pedagógusa díj” címre                                                    Tormay-Lesták Mária

                                                                                                                                 alpolgármester

 

2.) Egyes követelések behajthatatlanná nyilvánítása                             Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P. H.)

 

 

Csömör, 2016. május 6.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás