Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2015 február 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 19-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. február 19-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Csömöri Községgondnokság költségvetési szerv                              Eigler Tamás

megszüntetése, feladatok átadása a Csömöri Települési                     bizottsági elnök

Szolgáltató Nonprofit Kft. részére  

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

 

3.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői           Fábri István

állására jelentkező pályázók meghallgatása                                           polgármester

Előadó: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

Meghívott vendégek:

Kulich Gábor pályázó, Lukács Gábor pályázó, Reményi Gábor pályázó

 

4.) Főépítészi munkakör betöltésére jelentkező pályázók                   Fábri István

meghallgatása                                                                                                     polgármester

Meghívott vendégek:

Drobni András pályázó, Farkas István pályázó, Király Noémi pályázó

 

5.) Jamboree Alapítvány támogatása, lakossági kérelem                     Tormay-Lesták Mária

                                                                                                                                 alpolgármester

 

6.) Csömör Nagyközség Önkormányzat                                                      Eigler Tamás

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása                            bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

7.) A költségvetési és zárszámadási rendelet formájának                   Eigler Tamás

meghatározása                                                                                                    bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzat 2015. évi                                    Fábri István

költségvetési rendeletének megalkotása                                                   polgármester

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

9.) Pályázat kiírása a Nefelejcs Művészeti Óvoda                                 Tormay-Lesták Mária

intézményvezetői álláshelyére                                                                     alpolgármester

 

10.) Helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló                    Tormay-Lesták Mária

rendelet módosítása                                                                                           alpolgármester

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

11.) Szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról            Dr. Szarka Zsuzsanna

szóló rendelet megalkotása                                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

12.) Pályázat kiírása területi védőnői állásra                                            Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

13.) A Csömör, 1950/4 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan                         Eigler Tamás

megvételére beérkezett kérelem elbírálása                                             bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

14.) Csömör Nagyközség Önkormányzat Szervezeti és Működési    Dr. Katona Péter

Szabályzatának módosítása                                                                           jegyző

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

15.) Kérelem utca elnevezésre                                                                                   Fábri István

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         polgármester

Előadó: Juhos Dávid műszaki osztályvezető (P.H.)

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

 

– Z Á R T  Ü L É S –

 

 

 

 

1.) Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft. Társasági             Fábri István

Szerződésének módosítása, vezető tisztségviselőjének                       polgármester

választása  (M)

 

2.) Főépítészi álláspályázatok elbírálása                                                   Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

 

3.) A Csömör Díszpolgára címre és a Csömör Községért                      Pásztor Sándor

emlékérem adományozására beérkezett javaslatok                              bizottsági elnök

elbírálása                                                                                                             

Ügyrendi- Sport és Közbiztonsági Bizottság                                                   

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

 

 

 

 

Csömör, 2015. február 13.

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

Megszakítás