Üdvözöljük!

Meghívó

2015 december 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 17-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2015. december 17-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Beszámoló Csömör nagyközség                                                               Pásztor Sándor

2015. évi közbiztonsági helyzetéről                                                             bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                  

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

3.) Vállalkozási szerződés módosítása a Relic-Őr Kft.-vel                  Pásztor Sándor

a közterületek éjszakai felügyeletére                                                        bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                  

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

4.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló                               Pásztor Sándor

önkormányzati rendelet módosítása                                               bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                      

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)


 

5.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek                    Pásztor Sándor

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati          bizottsági elnök

rendelet módosítása

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                      

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

6.) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok             Fábri István

alapító okiratának módosítása – felügyelő bizottsági tagok               polgármester

megválasztása, alaptőke emelése  

Előadó: Dr. Katona Péter jegyző, Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

7.) Javaslat a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező                              Pásztor Sándor

Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatára                         bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                      

Előadó: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

Meghívott vendég:

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

8.) Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015. évi                                 Eigler Tamás

költségvetési rendeletének módosítása                                                     bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

9.) Az önkormányzati bérlakásokról szóló 27/2010. (XII.17.)               Eigler Tamás

 számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata                                     bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

10.) Az Emlékmű közben található Vodafone bázisállomás               Tihanyi Ferenc

szerződésének módosítása                                                                        bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előadó: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

11.) A Mókus utcai ingatlan ügye                                                                  Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        bizottsági elnök

Előadó: Király Noémi főépítész (P.H.)                                                                

 

12.) A Széchenyi út 622/2. hrsz. ingatlan értékesítése                            Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                        bizottsági elnök

Előadó: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)                                          

 

13.) Csömör Nagyközség Önkormányzatának csatlakozása                Fábri István

a Mária Út Egyesülethez                                                                                  polgármester


 

14.) Az Éless-Szín működésének támogatása                                           Dr. Szarka Zsuzsanna

a 2016-os év első félévére                                                                                bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                           

Előadó: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

15.) Önkormányzat által finanszírozott nyelvoktatás az intézmények     Dr. Szarka Zsuzsanna

dolgozói számára                                                                                               bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                

Előadó: Miklós Daniella kommunikációs osztályvezető (P.H.)

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                     Képviselők

                                                                                                                                  Hivatalvezetők

 

 

 

Csömör, 2015. december 11.

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás