Üdvözöljük!

Meghívó

2016 június 06. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 9-én, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. június 9-én, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Épületenergetikai beruházásokhoz (általános iskola,                      Eigler Tamás

zeneiskola, Kacsóh P. úti óvoda, sportcsarnok, SZAK épületei)         beruházási tanácsnok

kivitelezők kiválasztása

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Dombay Ildikó vezető projektmenedzser (Magyar Energia Centrum Kft.)

Dr. Gergely Zsolt felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (Magyar Energia Centrum Kft.)

Dr. Ködmön Zoltán Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

(Magyar Energia Centrum Kft.)

 

3.) Gyermekek nyári szabadidős foglalkoztatásának,                           Dr. Szarka Zsuzsanna

étkeztetésének támogatása                                                                            bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya intézményvezető

(Szociális Alapszolgáltató Központ)

 

4.) Hősök terén lévő szökőkút felújítása, nagyjavítása                          Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

 

5.) A helyi köznevelési intézmények államosításával                           Fábri István

kapcsolatban szükségessé váló további önkormányzati                       polgármester

intézkedések                                                                                                        Tormay-Lesták Mária

Meghívott vendég:                                                                                               alpolgármester

Reikortné Bálint Zsuzsanna közoktatási referens

 

6.) Beszámoló a 2016-ban zajló és tervezett fejlesztésekről               Fábri István

                                                                                                                                 polgármester

                                                                                                                                 Eigler Tamás

                                                                                                                                 beruházási tanácsnok

 

7.) A 0138/76 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének pályázati                     Fábri István

előkészítése                                                                                                         polgármester

                                                                                                                                 Eigler Tamás

                                                                                                                                 beruházási tanácsnok

 

8.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés                      Tihanyi Ferenc

módosításának újra tárgyalása                                                                      bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

9.) 2015. évi zárszámadási rendelet megvitatása                                    Fábri István

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   polgármester

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

10.) ER-BERT Kft. névhasználati kérelme                                                Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

11.) A VEKOP-6.1.1-15 számú bölcsőde építése pályázat                     Eigler Tamás

konyhatechnológiai feladatok ellátásának díjazása                              bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

12.)Védőnő lakhatási támogatása                                                                 Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

13.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései                                        Képviselők

                                                                                                                                 Polgármesteri Hivatal

vezetői

 

 

 

 

 

 

—    Z Á R T Ü L É S

 

 

1.) Fellebbezés rendszeres települési támogatás ügyében                   Dr. Szarka Zsuzsanna

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        bizottsági elnök

Előterjesztést készítette:

Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

 

Csömör, 2016. június 3.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás